NL Greenlabel Gebiedslabel

vrijdag 29 augustus 2014
timer 5 min
Er is steeds meer vraag naar duurzaamheid in de buitenruimte. Een methodiek om deze eenvoudig te kunnen beoordelen, bestond tot voor kort niet. Gezien de kern van de activiteiten van NL Greenlabel, het inzichtelijk maken van integrale duurzaamheid voor (buiten)producten & materialen en planten, was het een logische stap om deze handschoen op te pakken. Daarom komt de organisatie nu met een methode om hele gebieden te voorzien van een label. De Plantsoensingel-Noord, beschreven in het hoofdartikel van de novembereditie van Straatbeeld magazine, ontving in afgelopen november het allereerste gebiedscertificaat.

Door op alle fronten rekening te houden met de duurzaamheidscriteria van het gebiedslabel van NL Greenlabel, wordt een duurzame buitenruimte gecreëerd waarin de mens prettig en in harmonie met de natuur kan leven. In onze optiek staat daarin de waarde van het groen centraal en wordt zo een levende en duurzame buitenruimte ingericht. Het ontwikkelen van dit gebiedslabel is door de overheid beloond met een Green Deal. 

 

Eerste gebiedscertificaat voor Woningstichting Bergh

In november ontving Wonigstichting Bergh het allereerste gebiedscertificaat uit handen van Lodewijk Hoekstra, samen met landschapsarchitect Nico Wissing de oprichters van NL Greenlabel. In de wijk Plantsoensingel Noord  bouwt de woningstichting een wijk met energieneutrale woningen en een duurzame woonomgeving en park. Directeur van de woningstichting, d e heer Ter Bogt: “Het is voor mij een extra bevestiging dat wij een uniek voorbeeldproject voor heel Nederland hebben. Niet alleen waar het energiebesparing betreft, maar eveneens voor de inrichting van de buitenruimte. Want ook daarbij gebruiken we duurzame materialen. Waar het ons uiteindelijk om gaat, is dat we een duurzame wijk bouwen waar huurders en kopers ook in de toekomst met lage woonlasten kunnen wonen.”  Plantsoensingel Noord is één van de projecten van Energiesprong Montferland, en wordt uitgebreid beschreven in de novemberuitgave van Straatbeeld magazine.


Waarom een gebiedslabel inzetten?

Het NL Greenlabel gebiedslabel geeft inzicht in de integrale duurzaamheid van een buitenruimte. De tabel laat zien op welke indicatoren wordt beoordeeld. De resultaten worden vertaald in een duurzaamheidspaspoort. Op dat duurzaamheidspaspoort wordt de mate van duurzaamheid weergegeven via scores die lopen van A tot en met G.

Een buitenruimte kan op twee verschillende momenten worden gelabeld. Een nulmeting kan worden gebruikt om de startsituatie in kaart te brengen. Op basis daarvan is exact helder welke stappen in het proces genomen moeten worden om te komen tot het hoogst haalbare; een NL Greenlabel gebiedslabel A. Het gebiedslabel is dan een inspiratiebron waaruit geput kan worden om het gebiedsontwerp te verduurzamen. Een andere weg is om alleen het eindresultaat te laten toetsen. In dat geval is het gebiedslabel een toetsingskader dat het duurzame ontwerp van de buitenruimte beloont met een mooie score. Elk NL Greenlabel gebiedslabel is een maatwerktraject.


Ook voor kleinere projecten

Dankzij de praktijkgerichte aanpak is het label ook geschikt voor kleine projecten. U kunt daarnaast NL Greenlabel inzetten voor het maken van een masterplan, advies bij of begeleiding van een project. Samen met haar partners (100 bedrijven) en hun gelabelde producten (circa 150 stuks) kan NL Greenlabel voor elk gebied in Nederland bijdragen aan duurzame (her)ontwikkeling.

 

Fasering Product NL Greenlabel
Voor aanvang project Nulmeting gebied
Ontwerpfase Ontwerp en/of compleet Masterplan
Aanlegfase Advies bij duurzame  materialisatie en/of begeleiding aanleg
Oplevering Eindmeting – NL Greenlabel gebiedslabel
PR & Communicatie Inzet van Lodewijk Hoekstra voor media-aandacht
Onderhouds- en beheerfase Advies bij duurzaam onderhoud en/of onderhoudswerkzaamhedenDe buitenruimte wordt op de volgende punten beoordeeld:

 

Ontwerp, aanleg en onderhoud
Producten en materialen
Energie en klimaat
Bodem en water
Biodiversiteit
Relatie mens & omgeving
Borging

 

Het NL Greenlabel gebiedslabel staat voor:

1. Grotere  biodiversiteit  dankzij integraal duurzaam ontwerp met o.a. beter materiaalgebruik en gevarieerdere beplanting.

2. Betere  gezondheid  voor bewoners mensen van een groene buurt: minder gezondheidsklachten en ziekten zoals diabetes, hartfalen, depressies en angststoornissen. Bron: VU Medisch Centrum

3. Beter  milieu  dankzij groen: minder hittestress (koeler in de zomer, minder koud in de winter), betere waterdoorlatendheid en -opslag en minder geluidshinder (demping geluid). Bron: de Groene stad

4. Meer  sociale verbondenheid  dankzij ontmoetingsplekken (zoals plantsoenen en gemeenschappelijke tuinen), minder vandalisme en kansen voor burgerinitiatieven (bij planvorming en uitrol). Bronnen: de Groene stad, Enroute

5. Grotere  aantrekkingskracht  voor wonen, recreatie en toerisme van steden met een ‘groene kwaliteit’. Bron: VHG

6. Kansen voor  duurzame energieopwekking  in een zogeheten hybride landschap.

7. Hogere  waarde onroerend goed  (+ 4-10%). Bron: VHG

8.  Efficiënter en goedkoper werken  door integrale inzet van mensen en middelen in ontwerp-, aanleg- en onderhoudsfase.

9. Een groene en duurzame buitenruimte zorgt ervoor dat een stad beter gaat  functioneren  op het vlak van wonen, werken en recreëren.

 

Lees ook: NL Greenlabel Handboek Duurzame Buitenruimte

Meer artikelen met dit thema

‘Je ziet ons vooral op plaatsen waar opdrachtgevers iets opvallends willen creëren’

17 mei om 14:55 uur
METTEN Stein+Design ontwikkelt hoogwaardige en duurzame betonstenen voor de openbare ruimte. Bij het Duitse…
Lees verder »

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Ruinen zet met kwaliteitsimpuls centrum weer op de kaart

10 mei om 13:13 uur
Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum. Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, waar…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Onderzoek Diversitree toont zin van stedelijke boomdiversiteit

28 apr om 08:00 uurtimer3 min
Hoe meer diversiteit in boomsoorten in een stad, hoe beter bestand het boomnetwerk is. Deze stelling is deels waar…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Tienduizend leerlingen uit Amstelveen krijgen een boompje

23 apr om 08:00 uurtimer3 min
Alle basisschoolleerlingen in Amstelveen hebben een boompje gekregen voor in de tuin of op het balkon. Met de…
Lees verder »