Utrecht investeert in leefbare en levendige stad

woensdag 21 september 2022
Utrecht gaat in 2023 46 miljoen euro extra uittrekken voor parken, sportplekken, fietsroutes en fietsenstallingen, schoolgebouwen en meer groen in de stad.  De investering is onderdeel van de Programmabegroting 2023 die het college van B&W op 15 september presenteerde en waarin het stadsbestuur kiest voor een leefbare en levendige stad, waarbij gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat centraal staan. 

In de Programmabegroting 2023 wordt het coalitieakkoord vertaald naar investeringen en concrete maatregelen om de ambities uit het akkoord te realiseren.

In de totale begroting van 1,7 miljard euro voor een levendige en leefbare stad is een bedrag van 455 miljoen euro opgenomen voor ruimtelijke ontwikkeling en wonen, duurzame energie, circulaire economie, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en mobiliteit, vergroening van de stad. Van de extra 46 miljoen euro voor parken, sportplekken, fietsroutes, schoolgebouwen en groen is in 2023 10,5 miljoen euro bestemd voor bereikbaarheid, tien miljoen euro voor ruimtelijke ontwikkeling en 25,7 miljoen euro voor openbare ruimte en groen. Deze extra investering is nodig om de stad leefbaar te houden en ervoor te zorgen dat voorzieningen, vervoer en groen meegroeien met de stad.

De Programmabegroting 2023 wordt in de commissievergaderingen van 18, 19 en 20 oktober besproken. Het slotdebat in de gemeenteraad vindt plaats op 10 november 2022.

Bron: gemeente Utrecht

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Zwolle gaat 3-30-300-principe doorvoeren in beleid

28 sep om 10:27 uur
Zwolle verbindt zich aan de 3-30-300-norm, de nieuwe vuistregel voor het bouwen in en met stedelijk groen. Daarmee…
Lees verder »
descriptionArtikel

Veilige fietspaden dankzij de FietsFlex

24 sep om 15:12 uur
De huidige drukte op fietspaden vraagt om nieuwe oplossingen voor het gebruik van de palen. Hierop vooruitlopend…
Lees verder »
flash_onNieuws

Energieleverende geluidsschermen in Alkmaar

23 sep om 15:17 uur
Alkmaar gaat in twee stadswijken energieleverende geluidsschermen installeren. In een pilotproject wil de gemeente…
Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuw Brigo-armatuur verlicht Amsterdam

21 sep om 13:41 uur
Duurzaamheid, energiebesparing en CO2-reductie zijn belangrijke thema’s binnen gemeenten en openbare verlichting.…
Lees verder »
flash_onNieuws

Groenkeur neemt duurzaam werken op in vernieuwde beoordelingsrichtlijnen

16 sep om 11:17 uur
Groenkeur, het onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in de groene buiten- en binnenruimte, gaat de…
Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinsector beleeft flinke groei in België

13 sep om 09:31 uur
Door de coronajaren hebben de Vlamingen hun tuin herontdekt en mede hierdoor is de Belgische tuinsector flink…
Lees verder »
flash_onNieuws

Groningen houdt kwaliteit stadsvijvers op peil

13 sep om 09:00 uur
Stadsvijvers hadden het door de aanhoudende warmte en droogte zwaar in de afgelopen maanden. Groningen wist de…
Lees verder »
flash_onNieuws

Hengelose kermis zonder uitstoot fossiele brandstof

12 sep om 08:45 uur
De Hengelose Lambertuskermis draait half september volledig op accustroom. Dit betekent dat de attracties voor het…
Lees verder »