Product

Stadsbomen Vademecum 4

Precies dertig jaar geleden verscheen de voorganger van :Stadsbomen van Acer tot Zelkova. Dit leer- en praktijkboek, met een beschrijving van boomsoorten en cultivars die in bebouwd gebied kunnen worden toegepast, bleek in een grote behoefte te voorzien.

Stadsbomen Vademecum 4

 

Ook in het digitale tijdperk blijkt er nog steeds grote behoefte te bestaan aan een papieren naslagwerk waarin de eigenschappen en wensen van stadsbomen kunnen worden opgezocht. In deze vijfde druk van Stadsbomen Vademecum 4: Boomsoorten en gebruikswaarde is alle relevante informatie te vinden over de verschijningsvorm en toepasbaarheid van ruim 600 boomsoorten en cultivars. Het gaat hierbij om zowel loofbomen als naaldbomen, die in Nederland in stedelijk gebied zijn en worden aangeplant.

Grote hoeveelheid foto's


Er wordt een beschrijving gegeven van de uiterlijke kenmerken, zoals habitus, hoogte, stam, knoppen, bladeren, bloei, vruchtdracht en herfstkleur. Daarnaast wordt ingegaan op de eisen, mogelijkheden en beperkingen van de bomen ten aanzien van de groeiplaats (bijvoorbeeld bodem, wind, schaduw, verharding) en de gevoeligheid voor ziekten en aantastingen. De beschrijvingen worden ondersteund door een grote hoeveelheid foto’s die zoveel mogelijk kenmerken van de beschreven soorten en cultivars weergeven. In de gebruikswaardetabel kunnen de belangrijkste eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van alle beschreven soorten en cultivars snel worden opgezocht en met elkaar vergeleken.

Naaldbomen


Een terugkerende vraag uit de vakwereld was of ook naaldbomen aan dit boek toegevoegd zouden kunnen worden. Dit zijn weliswaar geen traditionele straatbomen, maar ze komen wel veelvuldig in de bebouwde kom in parken en particuliere tuinen voor. In de vijfde druk is daarom besloten ook de meest voorkomende naaldbomen op te nemen. Daarnaast zijn alle bestaande beschrijvingen kritisch tegen het licht gehouden en is het opgenomen sortiment geactualiseerd. Het boek heeft een geheel nieuwe vormgeving gekregen, waardoor de vele foto’s beter tot hun recht komen.

 

 

Deel dit artikel