Project

Ontwerp Buurtpark Helmond klaar

Op drie oktober is het definitieve ontwerp voor het Buurtpark in de binnenstad van Helmond aan de bewoners gepresenteerd. De aanleg van het park start deze maand en zal in 2013 klaar zijn.

Ontwerp Buurtpark Helmond klaar

Vernieuwing binnenstad

Het afgelopen jaar is het terrein ten zuiden van de Heistraat veranderd in een kale vlakte. De komende jaren worden op deze plek nieuwe koop – en huurwoningen gebouwd, die samen Weverspoort zullen vormen. Weverspoort is het derde en laatste deel van de vernieuwing van de Helmondse Binnenstad. Tussen de nieuwe woningen komt een buurtpark te liggen waar mensen kunnen wandelen, sporten, spelen of tot rust kunnen komen.


Multifunctioneel park

Het Buurtpark vormt een belangrijk onderdeel van de herstructurering van Helmond Binnenstad. Het park wordt multifunctioneel met twee hoofdroutes die het park doorsnijden en een recreatieve route die rond het park loopt. Er komen voldoende zitplekken, speeltoestellen en een afgeschermd hondenlosloopveld. Ook zal er een kunstwerk in het park geplaatst worden.

Samenwerking met bewoners

De gemeente is samen met een klankbordgroep bestaande uit negen binnenstadbewoners, tot het definitieve ontwerp voor het park gekomen. De overige bewoners van Helmond konden hun mening over de plannen geven tijdens verschillende informatiebijeenkomsten. Ook de naam wordt samen met de bewoners gekozen. Na een oproep kwamen er veel naamsuggesties binnen bij de Straatnamencommissie. Deze heeft er vier geselecteerd: Binnenpark, Fonkelpark, Heipark of Weverspark. Tot 15 oktober kunnen de bewoners van Helmond stemmen op hun favoriete naam. De naam met de meeste stemmen wordt de definitieve naam voor het park.

Engelse landschapsstijl

Als voorbeeld voor het Buurtpark is het laat 19e eeuwse stadspark gebruikt. Dit park is gebaseerd op de Engelse landschapsstijl, die bestaat uit glooiende gazons, boomgroepen, water, slingerende paden en doorzichten naar de omgeving. Het park zal ongeveer anderhalve hectare groot worden en komt centraal in de buurt Weverspoort te liggen, ten hoogte van de Karel Raijmakersstraat.

Planning

De planning is dat eind 2012 de nieuwe riolering en bouwwegen rondom het buurtpark aangelegd zijn. In het voorjaar van 2013 worden de glooiingen aangelegd, de bomen van het Advocaat Botsplein verplant en het terrein tijdelijk ingezaaid. De definitieve aanleg van het Buurtpark is afhankelijk van de oplevering van de nieuwe woningen rondom het park. Een deel van deze woningen moeten vanwege sociaal toezicht bewoond zijn om het Buurtpark definitief te kunnen aanleggen. Mocht dit op zich laten wachten, dan worden vooruitlopend op de definitieve aanleg toch al de paden aangelegd en de bomen geplant. 

Deel dit artikel