Project

Benthemplein in Rotterdam een bijzonder waterplein

Door het veranderende klimaat regent het vaker en harder en wordt het tijd om met een andere blik naar al dat water te kijken. Zeker op plaatsen in de stad waar de afwatering vooral via de riolering moet plaatsvinden. Het Benthemplein in Rotterdam is een unieke oplossing voor afwatering.

Benthemplein in Rotterdam een bijzonder waterplein

 

Het Benthemplein in Rotterdam werd omgebouwd tot waterplein. Aannemers­bedrijf Wallaard zorgde voor de uitvoering en ACO leverde zowel de LED-line- als de roestvast stalen ‘riviergoten’ voor deze unieke manier van afwatering.
 

Regenwater wordt een feestje

Florian Boer van ontwerpbureau De Urbanisten geeft aan hoe hij op het idee van een waterplein kwam: “We wilden het regenwater in de stad een prominente plek geven in plaats van de overlast die het nu veroorzaakt. Eenoverzichtsfoto HI RES plek die we gecontroleerd onder water laten lopen: het waterplein. We wilden laten zien dat je met regenwater meer kunt doen dan het direct afvoeren naar het riool. ‘Regenwater wordt een feestje’ was ons adagium.” Toen het Rotterdamse Waterplan 2 werd opgesteld, kreeg het idee meer draagvlak. Boer: “Water werd niet meer puur technisch bekeken, als enkel overlastgevend, maar tevens als iets dat leven in de stad brengt, mogelijkheden biedt. En zo raakte de gemeente enthousiast en begon mee te denken.”
 

Buffercapaciteit van 1700 kuub

Op het Benthemplein, zoals dat nu is heringericht, wordt het regenwater afkomstig van bestrating maar vooral vanaf de daken van de omliggende gebouwen opgevangen in speciale bassins. Het water loopt door grote glimmende ‘riviergoten’ over het plein naar twee ondiepe bassins. Een iets dieper gelegen deel, dat als sportveld wordt gebruikt, loopt pas bij extreme regenval onder water en functio­neert zo als extra bufferruimte voor het regenwater dat vanaf de straten uit de buurt (tot aan het spoor) hier naartoe wordt geleid. Dat deel is dus afgekoppeld van de stadsriolering. De totale buffercapaciteit bedraagt maar liefst 1700 kuub. Op die manier wordt het riool ontlast en als gevolg daarvan verdere wateroverlast in straten en kelders van gebouwen voorkomen. Boer: “Je ziet het water stromen door roestvast stalen goten van wel een meter breed. Het lijkt net een rivier. Als het droog wordt, zien die goten er nog steeds prachtig uit. Het regenwater loopt dan langzaam weg in de bodem of naar de Noordsingel.”
 

Waterbron vanaf het dak

Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam zorgde voor de technische voorbereiding. Barry Eland van dit bureau nam in dit project ook de begeleiding bij de uitvoering voor zijn rekening. Hij is trots op het plein: “Het is een prachtig project, vooral ook door de prettige samenwerking met alle partijen. Het Benthemplein is nu een uniek, grootschalig waterplein geworden, met een regenbron waarbij het regenwater vanaf het dak van een pand Riviergoot ACO HI RESdoor een 200 mm afvoerpijp stroomt en aan de zuidkant van het plein een ‘waterbron’ vormt, die de rvs-goten laat volstromen. Tijdens het project kreeg ik de indruk dat ACO het plein ook echt hun plein wilde maken.”
 

Speciaal ontwikkelde elektrakast

De sleufgoten van het type ACO Fineline met zeer zuinige koud-witte ledverlichting zijn waterdicht. Dat moet wel, want de lampen zijn ook toegepast in de bassins die onder water komen te staan. De voeding en overspanningsbeveiligingen zijn in een speciaal ontwikkelde water­dichte elektrakast in de grond aangebracht. Bijzonder is dat deze waterdichte sleufgoten met LED-verlichting ook zodanig zijn ontworpen, dat er vrachtwagens overheen kunnen rijden, een vereiste in verband met de bevoorrading van de gebouwen die aan het plein zitten. Naast de sleufgoten met ledverlichting leverde ACO ook de roestvast stalen riviergoten met een lengte van maximaal 4 meter en 300 of 1000 mm breed. Er liggen drie strengen over het Benthem­plein verdeeld. Het is de bedoeling dat het water hier zichtbaar door stroomt. De RVS goten zijn voor de stevigheid met beton ondervuld.

Deel dit artikel