Project

Beeldenroute langs kustlijn Hoorn

Langs de langgerekte kustlijn van Hoorn groeit een beeldenroute die een stevige wandeling rechtvaardigt. De organisatie achter deze route is stichting In Den Beginne, die regelmatig beeldhouwers uitnodigt om hun beelden te tonen.

Een groot gedeelte van de beelden wordt onder verantwoording van stichting In Den Beginne en in samenwerking met de gemeente Hoorn, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) op de dijklichamen geplaatst. Inmiddels hebben nu 37 beelden van verschillende kunstenaars een plek gevonden langs het water.

 

Kijk voor meer informatie op www.stichtingindenbeginne.nl

Deel dit artikel