Project

Het centrum van Breskens als kunstwerk

Het centrum van Breskens is vernieuwd. Gemeente Sluis gaf SpellerCo Meerding opdracht tot een rigoureuze herinrichting van het hele gebied.

Het centrum van Breskens als kunstwerk

{igallery 8}

Het centrum van Breskens als kunstwerk

Het centrum van Breskens is vernieuwd. Gemeente Sluis gaf SpellerCo Meerding opdracht tot een rigoureuze herinrichting van het hele gebied.

Naoorlogse bebouwing


Het centrum van Breskens is in de tweede wereldoorlog verwoest en de relatief lage bebouwing is voornaamlijk naoorlogs. Door de dijkverzwaring en de demping van de spuikom die eens op deze plek lag, was de ruimtelijke structuur van het centrum van Breskens uit evenwicht. De omliggende bebouwing was te laag voor de grote open ruimte van het Spuiplein. Bovendien was er erg veel verkeersruimte.


Grondig te werk


Alleen een rigoureuze herinrichting kon het gebied weer een goede maatverhouding. Er moest veel grond worden verzet om dit centrum te kunnen herinrichten. De dijk in het centrum is afgegraven en er is een damwand als waterkering voor in de plaats gekomen. De waterkering is meer richting de havens opgeschoven zodat er ruimte vrij kwam voor winkelbebouwing. Tevens is in de nieuwe waterkering een amfitheater ontworpen en aangelegd op de overgang van de havens naar het centrum.


Water als inspiratie


In de inrichting is de ligging van Breskens aan de Westerschelde en de Noordzee overal voelbaar. Alle vormen in het ontwerp, maar ook de detaillering en de materialen refereren aan de zee, het strand, de duinen en de havens. De opbouw van het plein, de geleding, geeft de grote ruimte een menselijke maat. De grote gebogen lijnen van de voormalige spuikom zijn behouden.

Verblijfsfunctie


Door SpellerCo Meerding zijn aan de beide bebouwingszijden zeer brede verblijfszones ontworpen. Aan de zuidzijde met stoepjes, wandelzone en parkeerstroken en aan de noordzijde een twaalf meter brede terraszone voor de horeca. De straat aan de noordzijde is zo ingericht dat deze bij festiviteiten af te sluiten is en één geheel wordt met de terrassen en het park/plein. Kortom één groot autovrij verblijfsgebied.

Kunst in plein en park


Het middendeel, het plein en parkdeel, is aan één lange zijde met groene lage taluds afgeschermd van de verkeersruimte en biedt zo een autovrije ruimte. In deze rustige omgeving is een groot water- en evenementenplein aangelegd en een klein bolbomenpleintje met jeu de boules banen. Het evenementenplein kan gebruikt worden voor kermissen en markten. Indien het niet in gebruik is, verandert de ruimte in een waterplein met grote golvende spuiters.

Betrokken partijen


De verrassend grote en kleurrijke kunstobjecten van kunstenaar Albert Kramer in de vormen van vissen completeren het geheel. Het granieten waterplein met de dertig meter lange roosters en de golvende granieten bank is door Gebroeders Voets gematerialiseerd en uitgewerkt. De houten verlichtingsmasten, de verschillende verlichtingsarmaturen en de lijnverlichting zijn met Industrielicht verder uitgewerkt. De projectleiding was in handen van InfraDem in opdracht van de gemeente.

Terug naar overzicht projecten >>>

Deel dit artikel