Project

Drijvend stadspark Rotterdam

Ruim 50 studenten van Hogeschool Inholland Rotterdam, het Wellantcollege, TU Delft en de Hogere Hotelschool Den Haag werkten ruim een jaar aan het ontwerp voor een vernieuwend concept voor een drijvend stadspark in Rotterdam.

Drijvend stadspark Rotterdam

{igallery 230}

Drijvend stadspark Rotterdam

Ruim 50 studenten van Hogeschool Inholland Rotterdam, het Wellantcollege, TU Delft en de Hogere Hotelschool Den Haag werkten ruim een jaar aan het ontwerp voor een vernieuwend concept voor een drijvend stadspark in Rotterdam.

Anticiperen op de toekomst


Het anticipeert op de toekomst: drijvend wonen, werken en recreëren, duurzaam en klimaatbestendig. Het concept van drijvend èn flexibel inrichten zien de studenten als een innovatie. Vrijdag 17 juni presenteerden de studenten hun resultaten bij Hogeschool Inholland Rotterdam aan belanghebbenden, geïnteresseerden en omwonenden. De winnaars van de ontwerpwedstrijd voor de drijvende eilanden zijn deze middag bekendgemaakt. De ontwerpwedstrijd betrof alleen de categorie 'beleveniseilanden'. Het team met het ontwerp voor ‘het eiland van doen en laten’ kwam hierbij als winnaar uit de bus. “Momenteel onderzoekt de stuurgroep Stadshavens van de gemeente Rotterdam of het plan ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd”, aldus creatief directeur Bart Roeffen van Deltasync. “Omdat de plannen voor een drijvend stadspark worden gedragen door verschillende partijen en bewoners, is het een zeer sympathiek plan dat zeker kans van slagen heeft.” Afhankelijk van de functies die in het plan worden verwerkt liggen de kosten tussen de 9 en 12 miljoen euro.

Begeleiding


Deltasync is een interdisciplinair advies- en ontwerpbureau in Delft en verantwoordelijk voor de esthetische directie. Roeffen: “We hebben de studenten vooral geholpen bij de ontwerpwerkzaamheden. Denk hierbij aan de uitwerking van de technische onderdelen, zoals het drijflichaam en de verschillende functies voor de inrichting. Verder hebben de studenten zelf veel aspecten uitgewerkt, waaronder marktonderzoek.”

Meer dan een park


Het project Rijnhavenpark is een initiatief van Hogeschool Inholland Rotterdam, ontwikkeld door en met studenten. De beoogde doelstellingen van het project zijn zowel ecologisch, maatschappelijk als economisch van aard. “Het drijvend park is eigenlijk veel meer dan een park. Het is ook een stads- of waterplein. Het maakt de omgeving plezierig om te wonen en vormt een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en stimuleert tegelijkertijd ook een gezonde en duurzame leefstijl”, aldus projectleider Peter Lems. “Vorig jaar juni hebben we het als concept gepresenteerd’, aldus Lems. “Na de positieve reacties van onder andere de deelnemende partners, is het afgelopen jaar gebruikt om het verder uit te werken, te engineeren en de haalbaarheid te onderzoeken. Het resultaat werd gerepresenteerd tijdens het symposium.” De multifunctionaliteit staat voorop: recreëren, sporten, winkelen, een markt, spa of bioscoop op één drijvende plek. Roeffen: “Het gaat hier om een havengebied met oude havens die doortrekken naar de Maasvlakte. Om de havens voor de toekomst vrij te stellen van drooglegging, wordt er nu gekeken naar nieuwe ontwikkelingen met stedelijke functies. Door drijvende verstedelijking kunnen de Rotterdamse havens als historisch erfgoed worden bewaard.”


Showcase


“Op maandag 20 juni hebben we het plan gepresenteerd aan de 'stuurgroep stadhavens', bestaande uit drie wethouders, die binnenkort een besluit moeten nemen over de nieuwe invulling van de Rijnhaven, die als showcase moet dienen voor nieuwe gebruiksbestemming van in onbruik rakende stadshavens”, legt Lems uit. “Het concept omvat veel meer dan een park: het is een vorm van dynamische stadsinrichting. Doordat dit traditioneel tamelijk statisch van aard is kunnen we hier door de multifunctionaliteit en de flexibele modulaire systeembenadering moeiteloos functies toevoegen, weghalen of de indeling wijzigen. Hierdoor kan de functionaliteit organisch meegroeien met veranderende wensen, eisen en omstandigheden. Daarbij neemt het water de functie van de straat over.”


Veelzijdig


De veelzijdigheid van het project maakte het mogelijk dat er vanuit meerdere disciplines studenten betrokken waren bij het project. Zo bestudeerde een student Bestuurskunde & Overheidsmanagement wat de bestpassende bestuursvorm voor het Rijnhavenpark is om de verschillende doelgroepen bij elkaar te betrekken en de sociale cohesie te verbeteren. Studenten van het Wellantcollege (voor groen onderwijs) hielden zich meer bezig met het groene aspect van het Rijnhavenpark en ontwierpen onder meer een avonturenspeeleiland en een blindentuin. Studenten van TU-delft ontwierpen bijzondere inrichtingen voor de drijvende beleveniseilanden.

Meer informatie op: www.rijnhavenpark.nl

Download

hier

een korte samenvatting van het plan Drijvend Park Rijnhaven.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel