Artikel

Waarde van groen berekend voor herinrichting stadspark

Steeds meer onderzoek toont aan dat een groene leefomgeving grote maatschappelijke én financiële voordelen biedt. Door gebrek aan praktijkvoorbeelden is de markt nog steeds terughoudend in het investeren in groene kwaliteit vanuit - de vaak minder zichtbare - maatschappelijke baten. Gemeente Dordrecht en BTL Advies zien dit niet als een belemmering, maar juist als een kans om deze vertalingsslag zelf te ontwikkelen en concreet toe te passen.

De gemeente Dordrecht, de HAS Hogeschool en BTL Advies onderzochten de afgelopen drie jaar hoe de resultaten van abstracte berekeningen kunnen worden vertaald naar concrete groene verbetermaatregelen in het Sterrenburgpark. De resultaten van dit onderzoek hebben inmiddels geleid tot een nieuw ontwerp voor een deel van het park. In het najaar van 2018 wordt de uitvoering  van dit ontwerp, gebaseerd op de waarde van groen, aanbesteed.

Maatschappelijke baten

Doormiddel van de TEEBstad tool (www.teebstad.nl) werd eerst de maatschappelijke waarde van het park berekend. Thema’s als gezondheid, energieverbruik, woningwaarde, recreatie & vrije tijd, sociale cohesie en waterhuishouding werden daarin meegenomen. Uit de eerste berekeningen kwam al naar voren dat het Sterrenburgpark een maatschappelijke waarde van 42 miljoen over dertigjaar vertegenwoordigt.  


Na een vergelijking met de verwachte investerings- en beheerkosten (van gemeentezijde) bleek dat iedere in het park geïnvesteerde euro voor 14 euro aan maatschappelijke baten oplevert(die bijna geheel naar andere stakeholders gaan, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie).


De bedragen uit de eerste TEEB-berekeningen zijn vervolgens aangepast op basis van locatie-specifieke kenmerken en beheer- en investeringskosten, met als resultaat inzicht in concrete maatregelen/kansen om de maatschappelijke baten van de  investeringen te benutten. 

Stakeholders activeren

In de volgende stap werd bekeken hoe de stakeholdersgeactiveerd kunnen worden om te investeren in de inrichting en het gebruik van het park. Een persoonlijke benadering van stakeholders en vaste aanspreekpunten bij de gemeente bleken hierin een sleutelrol te vervullen.  


Peter van der Linden,wijkmanager Sterrenburg, en Bertus van der Vegt, senior adviseur cluster Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Dordrecht, hebben deze rol vervuld.  Peter van der Linden: "Het mooie van dit proces is dat een brede groep professionals - zowel uit het fysieke als sociale domein - samen met bewoners en ondernemers mee wilden denken en werken.Samen ontwerpen aan een plan waarmee we wateroverlast (technisch) oplossen en tegelijk een heel mooi proces konden maken om spelen en bewegen in de wijk te versterken. Dat maakte álle waarden van dat groen in het Sterrenburgpark overduidelijk", aldus van der Linden.  


De conclusies uit het onderzoek zijn door BTL Advies geanalyseerd en verder doorontwikkeld tot een   voor ieder project te hanteren onderzoeksvorm.  De ambitie is om de maatschappelijke waarde van groen verder te doorgronden, becijferen en toe te kennen aan relevante batenhouders.

Dit artikel komt uit Straatbeeld 04/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek.  

Deel dit artikel