Artikel

Vleermuisvriendelijk licht langs fietspad

Tussen Dorst en Oosterhout in Noord-Brabant is een nieuw fietspad aangelegd. Het komt de veiligheid ten goede - jarenlang fietsten scholieren tussen beide plaatsen over de rijbaan – en bij de aanleg stonden voor de gemeente Oosterhout natuurwaarden en duurzaamheid centraal.

Omdat het fietspad dwars door het bos voert, liet de gemeente eerst onderzoek doen door de biologen van adviesbureau Waardenburg. “Zij hebben ons geadviseerd over de inrichting van het fietspad, onder meer over de verlichting,” vertelt Bas Akkermans, specialist openbare verlichting bij de gemeente.


Op plekken waar het fietspad afbuigt van de naastgelegen rijbaan zijn lichtmasten toegepast met armaturen van het type
LaFoglia van Avalite. Het amberkleurige licht is vleermuisvriendelijk. “We hebben blokken van ongeveer acht lichtmasten neergezet. Aan het begin en eind van zo’n serie masten zit een sensor. Als er een fietser aankomt wordt het lichtniveau opgeschroefd naar 80 procent, daarna gaat het terug naar 10 procent.” Akkermans geeft aan dat de platte vormgeving van de armatuur past bij de omgeving. “Bovendien was de prijsstelling goed, dus de keuze was snel gemaakt.” 

Bomenkap en compensatie 

De wens voor een veilig fietspad tussen Dorst en Oosterhout lag er al jaren. Gezien de bosrijke omgeving moesten de aanleg van het pad zelf en de technische installaties een zo klein mogelijke impact hebben op de flora en fauna van het gebied. Het fietspad heeft een lengte van circa 2,5 kilometer.


Om zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden meandert het pad door het bos. Toch was beperkte bomenkap onvermijdelijk. Daarmee werd precies een jaar geleden al begonnen. Wethouder Mark Vissers van de gemeente Oosterhout: “Bomen kappen moest voor het begin van het broedseizoen. Daarna hielden we het even rustig om de natuur z'n gang te laten gaan en vanaf april kon begonnen worden met de daadwerkelijke aanleg van het fietspad.” 
 


De bomenkap werd gecompenseerd met nieuwe aanplant elders in Oosterhout.
Het fietspad werd op 25 oktober feestelijk geopend. 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 01/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel