Artikel

Stormbaan als recreatieve sportvoorziening in de Zuidpolder

De Zuidpolder is een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de rand van Barendrecht van circa 110 hectare. Als onderdeel van deze zone is een nieuwe recreatieve stormbaan ontwikkeld in een landschappelijke omgeving die moet aansluiten aan zijn omgeving.

Wat voorheen een kaal, vierkant agrarisch grasland was, is inmiddels getransformeerd in een aantrekkelijk landschap waar jongeren en volwassenen uitgedaagd worden in beweging te komen.  
 
Om dit te realiseren heeft de gemeente Barendrecht gezocht naar een ontwerpbureau met kennis en ervaring met ontwerpopgaven op het vlak van zowel landschap als speelruimte. Eelco Koppelaar – specialist in speelruimte bleek daarin een goede partner te zijn. Het bureau vertaalde in samenwerking met jongeren van twee lokale middelbare scholen de wensen en ideeën naar een verrassend concept en werkte het uit tot een concreet inrichtingsplan. 

Watergangen 

Aangezien deze stormbaan onderdeel is van een grotere natuur- en recreatiezone moet het landschappelijk plan zoveel mogelijk aansluiten op de omgeving. Met een naastgelegen begraafplaats niet altijd een makkelijke opdracht. Daar tegenover boden nieuwe watergangen mooie kansen voor de stormbaan. Deze watergangen waren nodig om de doorstroming te verbeteren in de nabijgelegen natuurspeelplaats Barendbos. Resultaat is dan ook een aantrekkelijk landschap met nieuwe watergangen, heuvels, bosschages met tussendoor verrassende zichtlijnen, afgewisseld met laagtes en open ruimtes.

Twee routes 

Om de stormbaan voor een groot publiek interessant te maken als beweegroute bestaat deze uit 21 verschillende obstakels verdeeld over twee verschillende routes. Een eenvoudige route van 200 meter met een verhard pad waarbij de kans klein is dat je vies of nat wordt. De andere route is 400 meter, biedt meer uitdaging, onverharde paden en een veel grotere kans om vies en nat te worden. Om nog meer variatie en uitdaging te bieden zijn beide routes in twee richtingen af te leggen. Alle objecten zijn daarom vanaf twee zijden toegankelijk en bieden daarin regelmatig een andere uitdaging. Om ook ruimte te bieden voor competitie is er een start- en finish portaal. Naast tijdgerichte competitie is het op beide routes ook mogelijk om met twee personen (of twee teams) tegelijk tegen elkaar te strijden. 


Afgelopen zomer is begonnen met het vele grondwerk, aanleg van de routes en plaatsen van de objecten. In het najaar is het geheel afgewerkt met het planten van heester
s en nieuwe bomen. Met als resultaat een aantrekkelijke en uitdagende stormbaan in een mooie landschappelijke omgeving.


Dit artikel komt uit Straatbeeld 06/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel