Artikel

Hoofdstraat Hoogeveen is toekomstbestendig en verblijfsvriendelijk

De Hoofdstraat van Hoogeveen is het winkelhart van het centrum. Onlangs is deze centrumstraat samen met het aangrenzende Kerkplein opnieuw ingericht. Groen, verblijfsvriendelijk en toekomstbestendig zijn hierbij de sleutelwoorden.

Hoogeveen heeft een belangrijke regionale functie in Drenthe. Veel toeristen en bewoners uit de wijde omgeving bezoeken Hoogeveen om boodschappen te doen of om een terrasje te pakken. Om de verblijfskwaliteit van het centrum te verbeteren vond er een herinrichting plaats, vertelt Tom Westhuis van de gemeente Hoogeveen. De ontwikkelingsvisie voor het centrum heeft de aanleiding gevormd. “Vanuit de ontwikkelingsvisie is een masterplan opgesteld met een aantal concrete doelstellingen. Zo moest het centrum vitaler en groener worden en een betere verblijfslocatie zodat mensen na het winkelen nog even een terrasje pakken.” De Hoofdstraat is de kern van het winkelgebied. Verschillende delen zijn vernieuwd, evenals het aangrenzende Kerkplein. Westhuis: “We willen een toekomstbestendig centrum met een gevarieerd aanbod van horeca en detailhandel. We hebben vooral ingezet op een prettige verblijfsruimte. Het moet voor bezoekers aangenaam zijn om lang in het centrum te blijven.”  

Kanaal 

Hoogeveen was vroeger één van de belangrijkste locaties waar turf werd gewonnen. De Hoofdstraat was een belangrijk kanaal voor de afwatering en het transport van de turf. Later verloor het kanaal haar functie en is het gedempt, waardoor er een boulevardachtige straat is ontstaan. In het nieuwe ontwerp zijn bomen geplaatst op de voormalige kademuren. Hierdoor zijn de oorspronkelijke ruimteverhoudingen van de straat hersteld. In het midden van de straat zijn robuuste plantenbakken geplaatst die voorzien zijn van begroeiing, spelaanleiding en zitgelegenheden op de randen. 

 
In de Hoofdstraat vindt twee keer per week een markt plaats. “Dat zijn wel momenten waar veel bezoekers op af komen. Net als de evenementen die het hele jaar door in de Hoofdstraat plaatsvinden”, vertelt Westhuis. PUTkast techniek is in een vroegtijdig stadium benaderd om een technisch plan uit te werken voor de stroomvoorziening voor de markt en voor evenementen. “Dit heeft geresulteerd in diverse PUTkasten die door de gehele winkelstraat op logische plekken zijn verspreid. Er zijn altijd meerdere aansluitpunten voor handen zodat lange aansluitsnoeren worden vermeden”, aldus Westhuis.  

Gezamenlijk plan 

Goede ervaringen uit het verleden hebben ervoor gezorgd dat de gemeente bij PUTkast techniek terechtkwam. “We hebben ze in een vroeg stadium al gevraagd om ons te adviseren. Ze hebben heel uitgebreid met ons meegedacht. Samen met bijvoorbeeld de marktmeester is gekeken naar de juiste invulling.” Ook marktlieden werd gevraagd naar hun wensen. Westhuis: “Daar kwam naar voren dat de stroomvoorziening niet altijd in orde wasDaar is nu geen sprake meer van. Door een logische verdeling van de PUTkasten wordt de stroom nu beter verdeeld over de verschillende kraampjes. Eerder sprong er nog wel eens een zekering.” Nu is er een betere capaciteitsverdeling, vindt Westhuis. “Het voordeel van PUTkast techniek is dat zij veel ervaring hebben met stroomvoorziening van markten. Ze weten goed hoeveel stroom verbruikt wordt door de verschillende marktkramen en welke aansluitingen hiervoor nodig zijnVanuit deze kennis wordt ook de beste oplossing bepaald.” 


De kasten hebben een uniek twee compartimentensysteem waarmee er een scheiding is tussen verantwoordelijkheden beheer en gebruik
. Doordat de deksels met hetzelfde natuursteen als de straat zijn bestraat, vallen de PUTkasten nauwelijks op. Naast de levering van de kasten is het plaatsen en aansluiten in goede overeenstemming met de hoofdaannemer door PUTkast techniek verzorgd. “Het centrum is belegd met een mooie natuurstenen bestrating. Daarnaast hebben we een prachtig waterkunstwerk aangelegd en veel groen. Het is een echte blikvanger en bij aangenaam weer spelen kinderen graag met en in het water. Dat brengt een levendige en ontspannen sfeer met zich mee”, zo besluit Westhuis.   

PUTkast
 techniek 
Wormerveer 
075 750 2214 
www.putkasttechniek.nl  

Deel dit artikel