Artikel

Dit zijn de best gelezen artikelen van 2020

Het einde van het jaar komt in zicht, tijd voor de vaste eindejaarlijstjes. Dit zijn de zes best gelezen artikelen op de website van Straatbeeld in 2020.

Slimme oplossingen voor opslaan en afvoeren regenwater 
Nederland kent een lange geschiedenis op het gebied van water. De geografische ligging van ons land dwingt ons al decennialang om na te denken over waar we het water wel en vooral niet willen hebben. Klimaatverandering maakt dat de opgave nog uitdagender wordt dan ze al was. 

Tot voor een paar jaar terug lag de focus bij klimaatadaptieve maatregelen met name op het gebied van forse regenbuien. Hoe voorkomen we grote plassen en hoe zorgen we ervoor dat het water het riool niet overbelast? Twee jaar geleden kwamen we erachter dat het ook zes weken níet kan regenen. En dan heb je het water ineens keihard nodig. Om gewassen te kunnen laten groeien, maar ook om met name in de stad voor verkoeling te zorgen. En dus wordt er steeds meer gekeken naar manieren om regenwater langer vast te houden. 

Lees er alles over

Heringerichte pleinen geven centrum Veendam eigentijds en stijlvol karakter 
In 2019 zijn het Veenlustplein en het Raadhuisplein in Veendam opnieuw ingericht. Beide pleinen hebben een make-over ondergaan om de verblijfskwaliteit van bezoekers aan het centrum van Veendam te vergroten. Met het herinrichten van de pleinen is een verblijfsgebied gecreëerd dat voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. Peter van Wingerden, projectleider van de gemeente Veendam legt uit: “De gemeente is al jaren bezig met een masterplan waarbij de focus vooral ligt op het centrumgebied. De doelstelling hierbij is om het centrum aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek én voor ondernemers. Met het centreren van winkels in het kernwinkelgebied en het verfraaien van het Raadhuisplein en Veenlustplein is hier een mooi begin mee gemaakt.” 

Lees alles over de herinrichting

Licht op Landschap onderzoekt hoe dieren omgaan met lichtintensiteit 
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoekt de effecten van nachtelijk kunstlicht op onze natuur. “We weten inmiddels dat rood licht het minst verstorend werkt op verschillende diersoorten”, zegt bioloog en onderzoeker Kamiel Spoelstra. In het Licht op Landschap project wordt nu onderzocht hoe dieren omgaan met lichtintensiteit. 

Spoelstra over het onderzoek: “We weten dat warm wit licht tot rood licht het minst verstorend werkt. We gaan nu onderzoeken hoe dieren omgaan met lichtintensiteit. We willen weten hoe ver een lichtbron soorten als vleermuizen en muizen wegdrukt uit hun leefgebied. Ook kijken we naar lichtinvloeden in het landschap. Hoe ver moet een lantaarnpaal van het leefgebied afstaan om diersoorten niet te verstoren?”

Lees het hele artikel

De revival van bloemenrijk bermbeheer 
Kars Veling is werkzaam bij de Vlinderstichting en vertelt over bloemenrijk bermbeheer. “Mensen vinden vlinders mooi, maar toch zie je vaak dat ze liever een strak gemaaid gazon hebben in plaats van ruige bloemenvelden. Aan ons de taak om ze kennis te laten maken met de voordelen van bloemenrijk bermbeheer.” De bermen in Nederland beslaan duizenden hectaren grond. De uitgelezen kans om bloemen te laten bloeien. En dat is hard nodig, stelt Veling. “De vlinderpopulatie gaat, net als bij insecten, hard achteruit. Dat heeft mede te maken met het feit dat bloemrijke graslanden de afgelopen jaren steeds meer zijn verdwenen. Door aan bloemenrijk bermbeheer te doen kan dat gedeeltelijk worden teruggedraaid. 

Lees er alles over! 

Clausplein Eindhoven: van versteend en grauw naar groen en prettig 
Het Eindhovense Clausplein is met een heuse herinrichting getransformeerd tot een soort ‘mini-airco in de stad’. Waar de rest van de stad Eindhoven relatief groen is, blijft de binnenstad een beetje achter. Dit kan en moet anders. Met de herinrichting van het Clausplein is hiermee een eerste stap gezet. 

“Voorheen was het Clausplein een kaal grijs plein, en wat je nu ziet is een plek waar jong tot oud zich vertoeft in een mooie groene omgeving”, stelt Rik Thijs, wethouder Groen en Openbare ruimte van de gemeente Eindhoven. “De winkels eromheen komen tot leven en slaan de deuren naar buiten open en de burgers komen er nu vaker om te verblijven en te recreëren.”

Lees het artikel

Water in Balans moet in Meerssen zorgen voor droge voeten 
Het Limburgse Meerssen kwam in 2012, 2014, 2016 en 2018 landelijk in het nieuws door ernstige wateroverlast. Ook de jaren daaropvolgend had het dorp geregeld te maken met natte voeten. Met het programma Water in Balans probeert Waterschap Limburg samen met andere stakeholders ervoor te zorgen dat Meerssen en andere Limburgse plaatsen droge voeten houden. 

Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans invulling aan het beperken van wateroverlast door het veranderende klimaat. Dit doet het waterschap samen met bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen. In Meerssen gaat het dan om Staatsbosbeheer, de landbouwsector, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en de provincie. Het programma is ambitieus: problemen door wateroverlast in landelijke en bebouwde gebieden moeten drastisch worden verminderd en beekdalen worden klimaatbestendiger gemaakt.

Lees het hele artikel

Deel dit artikel