Artikel

Innovaties voor duurzaam water- en terreinbeheer

Vooral in de stedelijke omgeving, en steeds meer ook in buitengebieden, wordt gezocht naar oplossingen in watermanagement en terreinbeheer die helpen de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. GKB ontwikkelde daarvoor onder andere het WABER-systeem en het E-Grass-systeem.

Het WABER-systeem is een waterbergend systeem dat kan worden toegepast onder gebruiksoppervlakten zoals kunstgras en parkeerplaatsen.Schoonwaterriolen uit de omgeving kunnen worden afgekoppeld en worden opgevangen in de WABER-constructie. Het systeem kan het regenwater vertraagd afvoeren of het water kan worden hergebruikt als water voor beregening van kunstgras sportvelden en natuurgrasvelden. 
In de oppervlakte van een volledig voetbalveld kan circa 1600m3 water worden gebufferd. 
 

Andere
voordelen aan dit systeem zijn de grote bespelingsintensiteit (door snellere afvoer) en goede stabiliteit. In de gemeente Meierijstad is het WABER-systeem op Sportpark De Neul zelfs gebruikt in een overloopgebied van De Dommel. Waterschap De Dommel heeft naar aanleiding van deze innovatie het WABER-systeem genomineerd voor de Water Innovatieprijs van 2018 van de Unie van Waterschappen.

Het E-Grass evenemententerrein

Veel gemeenten hebben behoefte aan evenementen- of festivallocaties. Zulke locaties hebben het tijdens de opbouw, het gebruik en het afbreken zwaar te verduren.Zeker als extreme weersomstandigheden een steeds grotere rol gaan spelen op de kwaliteit van het terrein, is het toegankelijk houden van het terrein een belangrijk aandachtspunt.  

 
Het E-Grass-systeem is een product waarmee de eigenschappen van grasvelden en gazons in stand blijven na zware en intensive betreding. Spoorvorming en structuurbederf worden voorkomen door de E-Grass-stabilisatielaag. Door het toepassen van deze voedingsrijke stabilisatielaag onder de toplaag van het grasveld is dit zelfs berijdbaar door vrachtauto’s.  
 

Intensief gebruik, het opbouwen en afbreken van een evenement veroorzaken op E-Grass
alleen lichte schade, die tijdens de onderhoudsronde goed te herstellen is.  
NL.Greenlabel heeft het E-Grass-systeem een Duurzaamheidspaspoort A toegekend. 
Het E-Grass-systeem is al in verschillende gemeenten toegepast, zoals Rotterdam (“Het Park” nabij de Euromast en de logistieke route voor het stallenterrein tijdens CHIO door het Kralingsebos), Amsterdam (Nelson Mandelapark) en Den Haag (Malieveld).


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel