Artikel

De tijd verandert, de basis blijft

Streetlife is ruim 20 jaar geleden op een natuurlijke manier ontstaan. Als een van de oprichters van NPK heeft Peter Krouwel (directeur Streetlife) aan het begin gestaan van een bedrijf dat uiteenlopende producten ontwerpt. In de loop der jaren ging Peter zich steeds meer richten op producten voor inrichting van de openbare ruimte. Deze werden uitgebracht onder de vlag van Streetlife. Uiteindelijk splitste deze zich onder leiding van Peter af tot een zelfstandig bedrijf.

De rode PTT-brievenbus, de blauwe ANWB-bewegwijzering, allemaal voorlopers die hebben geleid tot de huidige Streetlife collectie met producten voor de inrichting van de buitenruimte. Tot die collectie behoren ook de eerste straatbanken, boomproducten en fietsbeugels. Later kwamen er meer structurele elementen bij, zoals voetgangers- en fietsersbruggen.

Ontwerpvisie behouden

Een rode draad door de jaren heen is de ontwerpvisie van Streetlife die in de basis niet is veranderd. Destijds wilde Streetlife al eigentijds en vooruitstrevend zijn. De producten moesten vanaf het begin duurzaam en uitnodigend zijn. Een onderlinge samenhang tussen de producten, maar ook van hoge kwaliteit. Om dit te bereiken waren detaillering, modulariteit en materialisering de belangrijkste factoren in het ontwerpproces. Waar menig bedrijf op een bepaald moment qua productie richting het oosten trok, bleef lokaal produceren een van de succesfactoren om kwaliteit te bewaken, lokale economie te ondersteunen en vervoersafstanden zo klein mogelijk te houden. Al deze elementen lijken nu erg logisch, maar 20 jaar geleden waren dat nog geen belangrijke factoren.

Neem bijvoorbeeld de kenmerkende straatbank die in samenwerking met de gemeente Rotterdam is ontworpen en al twee decennia het Rotterdamse straatbeeld bepaalt. Dit model is nog steeds tijdloos en niet kapot te krijgen. Weliswaar verdient deze inmiddels een opknapbeurt, maar het onbehandelde hout heeft weinig tot geen onderhoud nodig gehad. Door eenvoudige vervanging van het hout gaan ze wederom 20 jaar mee.

Circulariteit avant la lettre.

Door steeds verdere groei en verdichting van steden wereldwijd neemt de druk op de openbare ruimte toe. Deze wordt dynamischer, complexer en multifunctioneler door een toenemende veelheid aan functies en activiteiten. De vraag voor de toekomst is hoe we met deze toenemende druk de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen verbeteren en daarmee de leefbaarheid in steden vergroten.

Vergroening en klimaatadaptatie

Na jaren van verstening zetten steden nu in op vergroening om de stad toekomstbestendig te maken. Groen in de openbare ruimte verhoogt de verblijfskwaliteit en draagt bij aan de biodiversiteit. Zo reduceert groen C02 en helpt bij regenwateropvang. Groen kan eenvoudig geïntegreerd worden in de openbare ruimte met boomeilanden, groene banken en boom -en beplantingsbakken. Streetlife heeft ervaring met zowel vaste als mobiele oplossingen.Naast vergroening is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit als direct gevolg van de klimaatproblematiek. Het straatmeubilair dat toegepast wordt, dient de impact op het milieu en klimaat te beperken. Duurzaamheid is vanaf het eerste begin een leidend en integraal onderdeel van het creatieproces van Streetlife. Hoe kunnen we kwalitatieve en hoogwaardige producten ontwikkelen die tegelijkertijd de impact op het milieu verkleinen? 

Kansen voor duurzaam 

Slimme duurzame ontwerpoplossingen, die de mogelijkheid bieden tot verlenging van de levensduur, en materiaalkeuze zijn een essentieel onderdeel in de productontwikkeling. Vanwege de kwaliteit is al eerder gekozen voor het toepassen van FSC-gecertificeerd hardhout. Vanaf 2020 (her)introduceren wij binnen het TWIN-concept vier nieuwe materialmen die mogelijkheden bieden in innovatie van verduurzaming en nieuwe esthetische mogelijkheden.

Het TWIN-concept is door het gebruik van circulaire materialen zoals recyclaten en biobased materialen gericht op de toekomst. Door het gebruik van gerecyclede materialen wordt de afvalberg verkleind en wordt minder materiaal verbrand of gebruikt voor landvulling. De levensduur van deze materialen is bijzonder lang en na gebruik kunnen deze opnieuw opgenomen worden in de productieketen waardoor dit past binnen de circulaire ambitie. In de toekomst is het mogelijk om van oude banken weer nieuwe banken te maken!

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 6/2020. Download het magazine hier!

Deel dit artikel