Artikel

Groningen moet in 2050 klimaatbestendig zijn

De effecten van een veranderend klimaat zijn steeds meer merkbaar, ook binnen de gemeente Groningen. Daarom is er nu de uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen 2020 – 2024 opgesteld.

Het wordt natter, warmer, droger en we krijgen vaker te maken met extreem weer. De gemeente Groningen heeft bekeken wat dit precies betekent voor de gemeente en onderzocht welke situaties urgent zijn. Welke zaken moeten als eerste aangepakt worden om de hoge leefkwaliteit in de gemeente ook in de toekomst te behouden? Verantwoordelijk Wethouder Chakor zegt over de uitvoeringsagenda: “Het veranderende klimaat heeft gevolgen binnen onze gemeente. We merken allemaal de effecten zoals de hete, droge zomers en de toenemende regenval. Dit kan in de toekomst voor grote problemen zorgen. We moeten ons hier nu zo goed mogelijk op voorbereiden. We kunnen niet stil blijven zitten. Met de uitvoeringsagenda zetten we het thema nadrukkelijker op de agenda. Zowel binnen onze organisatie als daar buiten.”

Werken aan ambitie

De gemeente Groningen wil in 2050 klimaatbestendig zijn; wateroverlast en hittestress worden zoveel mogelijk voorkomen, de ruimtelijke leefomgeving verbeterd en kwetsbare groepen extra beschermd. Met de uitvoeringsagenda maakt de gemeente een start met het werken aan deze ambitie. Er is gekeken naar welke situaties op korte termijn opgepakt moeten worden. “De nadruk ligt op de bescherming van kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals ouderen of jonge kinderen”, zo klinkt het vanuit de gemeente. Ook wordt er gekeken naar hoe schades door bijvoorbeeld droogte of heftige regenbuien zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden en zijn kansen voor een aantrekkelijke openbare ruimte in de toekomst van belang. Dit doet de gemeente onder meer door het water- en rioleringssysteem aan te passen, meer groenmaatregelen te nemen en de groenparticipatie voor bewoners voort te zetten en uit te breiden.

Participatie

Voor de uitvoeringsagenda werkt de gemeente samen met de inwoners en andere instanties. Chakor: “We hebben de inzet van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hard nodig als we in 2050 klimaatbestendig willen zijn. Zij hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in de aanpassing aan het veranderende klimaat. Dit betekent onder andere het vergroenen van hun eigen leef- of werkomgeving maar ook het zoeken van koelte op hete dagen.” Naast de maatregelen die de gemeente zelf neemt, worden inwoners, ondernemers en partners gestimuleerd dit ook te doen. Zij kunnen bijvoorbeeld de tuin te vergroenen, gebruik maken van de groenedakensubsidie of de afvoer van het regenwater van het riool afkoppelen.

Dit artikel verschijnt in Straatbeeld 1 / 2020. U kunt vanaf 28 februari het magazine hier downloaden.

Deel dit artikel