Artikel

Handleiding MKI geeft inzicht in elkaars uitdagingen

Een flinke portie lef is nodig om MKI standaard onderdeel te laten zijn van een circulaire aanbesteding van openbare verlichting, vindt Cedric de Haan van Innolumis. Het bedrijf is een van de vier bedrijven die bijdroeg aan het rapport Handleiding Armaturen en MKI.

Waarom heeft uw bedrijf meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport?

Innolumis is in 2008 opgericht vanuit een duurzame gedachte: het ontwikkelen, produceren en verkopen van betere en meer efficiënte straatverlichting met een hoge mate van energiebesparing. Dit was het oorspronkelijke doel en 11 jaar later is dit nog steeds ons uitgangspunt. Duurzaamheid was dan ook één van de redenen dat we al lid waren van de werkgroep circulariteit binnen OVLNL. Toen Daaf de Kock ons vervolgens benaderde voor dit koplopersproject waren wij dan ook direct enthousiast om hieraan deel te nemen.

Het maken van een MKI voor een armatuur is een grote klus. Hoe gaat u dit de komende tijd aanpakken? 

Al het werk en tijd wat we er met elkaar in deze eerste fase hebben ingestoken heeft vooral zin als je als organisatie ook de volgende stap zet. Daarom hebben wij iemand aangenomen die ons volledige portfolio in de software van Ecochain zal integreren. Dat is een hele klus maar wel erg belangrijk om inzicht te krijgen in de LCA- en MKI-waarden van al onze producten, daarnaast zijn we dan ook direct voorbereid voor toekomstige aanbestedingen waarbij MKI (hopelijk) onderdeel zal zijn van de uitvraag.” 

Welke haken en ogen zitten er aan het maken van een MKI voor leveranciers? 

Dat zijn er meerdere, maar kosten zijn hierbij toch wel een van de belangrijkste. Om te beginnen is de software om de LCA en MKI uit te kunnen rekenen niet gratis, daarnaast moet er ook veel tijd geïnvesteerd worden om alle gegevens in te voeren én up-to-date te houden. Met de input die we krijgen vanuit de LCA zullen we vervolgens (waar nodig) onze portfolio en/of productieprocessen aanpassenom op die manier de MKI waarde van onze producten te kunnen verlagen. Allemaal logische stappen, maar die op een organisatie als de onze wel flink wat impact heeft.

Op welke manier helpt de handleiding hierbij? 

De handleiding die we met elkaar hebben gemaakt geeft op een heldere wijze weer hoe een MKI-waarde tot stand komt. Wat leveranciers allemaal moeten doen om de juiste informatie te verzamelen, maar ook wat overheden moeten aanleveren om een juiste MKI-aanvraag te kunnen doen. Het geeft daarmee zowel leveranciers als overheden inzicht en begrip in elkaars uitdagingen, zodat men hopelijk elkaar ook kan helpen om MKI een succes te laten worden. 

Wat is er wat u betreft nog nodig om MKI/LCA standaard onderdeel te laten zijn van een (circulaire) aanbesteding? 

Vooral lef! Diverse leveranciers zijn hier nu actief mee aan de slag gegaan en hebben de eerst stap gezet. De volgende stap ligt nu bij de overheden. Zij moeten de durf hebben om MKI onderdeelte laten worden van de aanbestedingen die zij op de markt brengen. Alleen al het benoemen van MKI in een aanbesteding zonder daar verder een waarde aan te hechten, zou een mooi begin zijn om MKI te introduceren en zo op een geleidelijke manier een standaard onderdeel te laten worden van aanbestedingen. 

 

Deel dit artikel