Artikel

Veilig oversteken met Zebra Safe

Veilig oversteken op een oversteekplaats is niet altijd vanzelfsprekend. Gemeenten die voetgangers en fietsers wat extra veiligheid willen bieden op oversteekplaatsen, kunnen gebruik maken van Zebra-Safe, een toepassing van Traffic-Care. Led-lampjes lichten op als er een voetganger of fietser oversteekt. Het complete systeem van detectie en signalering ontwikkelt zich door. Gemeenten zijn tevreden: eenmaal Zebra-Safe, altijd Zebra-Safe.

Zebra-Safe is een integraal systeem van detectie en signalering, maar ook van aanleg en onderhoud. Met name op fiets/voetgangersoversteekplaatsen zonder VRI’s zou de voetganger/fietser wel eens wat meer attentie willen krijgen, weet Stan de Lie, ontwikkelaar en leverancier en tevens directeur van Traffic-Care. 


Vincent Hoogeland van de gemeente Bloemendaal heeft al meerdere jaren ervaring met Zebra-Safe en is intussen ook al overgestapt op de nieuwste toepassing met thermische detectiecamera’s, die volgens hem al weer een kwaliteitsverbetering opleveren ten opzichte van de detectiepaaltjes. “We merken dat bewoners die we betrekken bij nieuwe weginrichting altijd enthousiast reageren op de mogelijkheid van extra attentie op voetgangersoversteekplaatsen. Onze ervaringen met het systeem zijn goed. Het systeem knippert alleen als er daadwerkelijk iemand oversteekt, dat werkt beter dan permanente knipperlichtjes. Vorig jaar zijn drie nieuwe systemen aangelegd”.  De Lie vult aan: “Daarbij pasten we voor de eerste keer ook aansturing van de knipperlampen via een VRI-signaal toe.” Deze zomer zijn weer 5 nieuwe systemen aangelegd, voorzien van thermische video-detectie.  


Hoe werkt het systeem? De Lie: “De lichtjes in het wegdek hebben een hoogte van slechts 3 mm, een laag energieverbruik, een lange levensduur en een hoge lichtopbrengst (geel: >200 Cd), waardoor de lichtjes ook overdag goed zichtbaar zijn. Deze lichtjes worden aan de voorzijde van de ‘zebrastrepen’ in het wegdek gemonteerd. Het systeem wordt geactiveerd zodra de detectie (richting gevoelig infrarood detectie, videodetectie, thermische video-detectie of detectie via slimme VRI’s) een voetganger of fietser ‘ziet’. De voetganger/fietser kan het systeem ook zelf activeren via een drukknop. De naderende automobilist ziet dan ter hoogte van de zebrastrepen lampjes knipperen. Zodra de voetganger/fietser is overgestoken gaan de lampjes weer uit. 


Sinds de introductie van Zebra-Safe in 2007 zijn er al diverse verbeteringen ontwikkeld rond de detectie en de lichtopbrengst, zegt De Lie. “Die ontwikkelingen gaan ook steeds door. Dat doen we in nauw overleg met samenwerkende partners, verkeerskundigen, wegbeheerders, aannemers en ‘voorschrijvende’ instanties, CROW, SWOV en VVN. Met deze partijen bespreken we zinvolle ideeën, evalueren we de bestaande toepassingen en ontwikkelen we de voorziening verder door.”  

Vlaanderen 

Zebra-Safe is intussen ook de Vlaamse Grens overgestoken. Geert Casier van de gemeente Wevelgem: "We hebben inmiddels vijf Zebra Safe-installaties in gebruik. Voor het onderhoud van het systeem reist Traffic Care naar de Vlaamse gemeente vlak aan de Franse grens, maar desalniettemin vindt Casier Zebra-Safe een goede keus. Ook is hij enthousiast over de laatste ontwikkeling die niet alleen bewegende personen detecteert, maar ook wachtende voetgangers of fietsers via thermische detectiecamera’s. Voor zover Casier bekend zijn er op de Wevelgemse Zebra-Safe oversteekplaatsen geen ongevallen meer gebeurd met voetgangers of fietsers.  

Haarlemmermeer 

Ook in de gemeente Haarlemmermeer zijn 13 Zebra-Safe installaties te vinden. Gaby Steenhoven,  beheerder Openbare Verlichting en VRI’s, vertelt over zijn zoektocht destijds naar een systeem dat voetgangers extra kon beveiligen. “We hadden als eerste een probleem op drie gevaarlijke oversteeksituaties op het Burgemeester van Stamplein. Hier komen voetgangers vaak achter een bus vandaan. Andere systemen die ik vond, boden niet de betrouwbaarheid van Zebra-Safe. Sinds de eerste installaties in 2013 heb ik nog niet meegemaakt dat het systeem weigert. Belangrijk, want als een systeem knippert en er steekt niemand over, dan stopt een automobilist de volgende keer niet nog eens.” Intussen heeft de gemeente Zebra-Safe ook op andere locaties toegepast. Steenhoven: “Dit zijn locaties waar wel eens een fietser of voetganger over het hoofd werd gezien en waar niet alleen de politie, maar ook de pers bij kwam kijken. Dan wil de politiek snel een oplossing. Mijn voorstel was om dan daar ook een Zebra-Safe installatie aan te leggen. Dat is veel goedkoper en sneller dan een hele nieuwe VRI installeren. En voor zover ik weet zijn er op al onze Zebra-Safe locaties tot nu toe geen incidenten meer geweest.”    


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 04/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel