Artikel

Dit is het Gemeentelijk Rioleringsplan nieuwe stijl

Zowel in Ommen als in Hardenberg is een nieuw Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld. De twee gemeenten kiezen voor het presenteren van hun visie op riolering en water in een eigentijdse vorm: het beeldend plan.

Klimaatrobuust

Hardenberg en Ommen spelen in hun nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in op komende klimaatveranderingen. Centraal staat het op een duurzame manier klimaatrobuust maken van het rioolstelsel. Wethouder Theo Katerberg van de gemeente Ommen: “We hebben een kwalitatief goed systeem dat functioneert zoals het hoort. Maar in de toekomst gaan wij door klimaatverandering waarschijnlijk meer hevige buien krijgen en perioden van droogte."

 

De gemeenten geven in hun GRP aan op welke manier zij het riolerings- en watersysteem bestand maken tegen het toekomstige klimaat. Katerberg: "Dit doen wij door met inwoners en samenwerkingspartners passende maatregelen te ontwikkelen en uitvoeren. Zo houden wij in de toekomst droge voeten, maar zorgen wij ook dat planten, bomen en sloten niet verdrogen."

 

De samenwerkingspartners (vijf gemeenten, WMD Drinkwater en het Waterschap) zijn verenigd in het samenwerkingsverband ‘Noordelijke Vechtstromen.’ Gezamenlijk zetten zij zich in om het riool- en watersysteem efficiënter te beheren, kosten te besparen en kwetsbaarheid te verminderen. Zo wordt de kwaliteit van de waterketen behouden en verbeterd.

Beeldend GRP

Klimaatrobuust, toekomstbestendig, samen met anderen. Deze koers vraagt om een eigentijdse vorm, die inwoners en bedrijven betrekt bij het onderwerp. Hardenberg en Ommen kozen daarom voor een Beeldend GRP. Op de speciale website geven de gemeenten, op een overzichtelijke en duidelijke manier, informatie over het riolerings- en watersysteem. Ook geven ze tips over het omgaan met regen- en afvalwater. De vele foto’s zijn grotendeels gemaakt in de eigen gemeente. Dit vergroot de herkenbaarheid voor inwoners en bedrijven.

Omgevingswet

Wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg: “Participatie en communicatie vormen een belangrijk onderdeel bij de realisatie van dit GRP. Met het Beeldend GRP kunnen wij onze inwoners beter uitleggen waar we mee bezig zijn en waarom. Dit past ook in de lijn van de nieuwe omgevingswet. Wij willen met inwoners maatregelen uitwerken voor een klimaatrobuust riool.”

Basisschoolleerlingen

Aan de hand van het beeldende rioleringsplan nam wethouder Janssen basisschoolleerlingen mee in de wereld van het rioolstelsel. “We willen jongeren laten zien wat er bij komt kijken om droge voeten te houden. Waar alles naar toe gaat wat ze door de gootsteen en de wc spoelen. En hoe je kunt omgaan met regenwater. Dan gaan zij er nu en straks als volwassenen milieubewuster mee om."

 

Het nieuwe GRP is in beide gemeenten met enthousiasme ontvangen. Vanwege de inhoudelijke speerpunten, maar zeker ook wat betreft de vorm. Deze maakt de complexe wereld van riolering en water toegankelijk voor een brede groep. Dat is een belangrijke opmaat naar grotere betrokkenheid vanuit inwoners en bedrijven. Vaak weten inwoners zelf het beste wat er in hun woonomgeving gebeurt bij hevige neerslag. Deze kennis is van grote waarde bij het bepalen van maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen en hittestress en droogte tegen te gaan.

Beeldend plan 2.0

Het beeldend plan als instrument won eind 2016 de Inspiratie Award van OVLNL. Toen was het alleen beschikbaar voor openbare verlichting en ander licht in de openbare ruimte. In 2017 is het format grondig verbeterd. Een nieuwe lichting beeldende plannen is gemaakt, niet alleen voor verlichting en voor riolering maar ook voor zonnevelden. Gemeenten laten zien waar zij kansen ziet voor zonnevelden en onder welke voorwaarden. Er is ook een beeldend plan voor donkerte in kustgebieden en de voorwaarden voor beperkte verlichting van bijvoorbeeld strandpaviljoens.

 

Bij het maken van het gemeentelijk beleid is het beeldende plan een hulpmiddel om alle stakeholders te betrekken.

 

Meer informatie en de links naar alle beeldende plannen zijn te vinden op www.beeldendplan.nl.

Deel dit artikel