Artikel

Brug als poort naar Parkstad

In het Limburgse Schinveld, gemeente Beekdaelen, is onlangs de nieuwe fietsbrug over de N274 geopend. Ipv Delft ontwierp de brug in nauwe samenwerking met kunstenares Marijke de Goey, die tekende voor de drie kunstobjecten op de brug. Gezamenlijk markeren brug en kunstobjecten de toegang tot plusregio Parkstad.

Aan het brugontwerp ging een variantenstudie vooraf. Ipv Delft zocht daarbij met een werkgroep naar het meest geschikte tracé op basis van zaken als landschappelijke inpassing, fietserscomfort en uitvoeringskosten. Van het 350 meter lange tracé bestaat iets minder dan de helft uit een fietspad op grondlichamen. De 188 meter lange brug ligt in het midden van het tracé.   

 

Om zowel brug als steunpunten zo slank mogelijk te krijgen, is de gehele constructie van voorgespannen,in het werk gestort beton. De brug is daarbij opgedeeld in meerdere grote overspanningen van 28 meter. Het beeld is hierdoor helder en continu, en de ruimte onder de brug vrij in te delen. Dankzij de grote overspanningen blijft bovendien het vrije zicht op het kenmerkende omringende landschap behouden. 

Onderhoud 

Door toepassing van in situ beton vormt de brug één lang, doorlopend geheel zonder voegovergangen. Het balusterloze spijlenhekwerk sluit hierbij aan: over de gehele brug is het hekwerk identiek en zonder dominante staanders. Uit oogpunt van beheer en onderhoud is het hekwerk van rvs, dat nauwelijks onderhoud behoeft en bijzonder lang mooi blijft. 

Kunstwerk 

Het drietal kunstobjecten is geïntegreerd in het brugontwerp en visualiseert de poortfunctie van de brug. Het grootste kunstobject, bestaande uit meerdere opeengestapelde kubussen, staat in het hart van de rotonde, op het steunpunt van de brug. Dankzij de nauwe samenwerking is De Lotusbloem, zoals het kunstwerk heet, ook echt in de brugconstructie geïntegreerd. De bevestiging van de kubussen bevindt zich hierdoor uit het zicht.  


De brug is onderdeel van de reconstructie van de N274 bij Onderbanken en is gerealiseerd door BAM Infra in opdracht van de Provincie Limburg. IBA Parkstad en de gemeente Beekdaelen (voorheen Onderbanken) waren nauw bij het project betrokken. De nieuwe fietsbrug is de beeldbepaler van de vernieuwde provinciale weg.   

Deel dit artikel