Verduurzamen van de buitenruimte met groen, blauw én grijs

donderdag 18 januari 2024
Bij het ontwerpen, realiseren en in stand houden van de openbare ruimte is veel aandacht voor verduurzaming. Dit uit zich, naast productverduurzaming en meer circulair bouwen, het duidelijkste in klimaatadaptieve maatregelen om verdroging, wateroverlast en hittestress tegen te gaan.

Tekst: Maarten van Santvoort, marketingmanager Struyk Verwo Infra 

De laatste jaren is behoud van de biodiversiteit een belangrijk aanvullend thema geworden. Dit is ook logisch en noodzakelijk omdat de teruggang in biodiversiteit en belangrijke ecosystemen naast klimaatverandering één van de grootste bedreigingen voor de mensheid is. Als producent van bestratingsmaterialen, straatmeubilair en verkeerselementen kiezen wij nadrukkelijk positie de transitie naar de duurzame, klimaatadaptieve- en natuurinclusieve buitenruimte te ondersteunen en faciliteren. 

Een klimaatbestendige en biodiverse openbare ruimte en infrastructuur vereist anders ontwerpen en bouwen. Anders omdat het proces meer integraal moet zijn en omdat de materialisatie en functionele uitwerking anders moet. Door de aanvullende klimaatadaptieve en natuurinclusieve functies, als het tegengaan van verdroging, overstromingen en hittestress en bijdragen aan instandhouding van biodiversiteit, worden bijvoorbeeld verhardingen, bermen en openbaar groen onderdeel van het transport en het infiltreren van regenwater. Deze maatregelen hebben tevens een positieve invloed op de natuur en leveren een bijdrage aan het herstel van biodiversiteit. 

e33

Anders denken creëert ruimte 

Idealiter zijn deze groenblauwe systemen te realiseren zonder technische oplossingen, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van oplossingen die de natuur biedt. De wadi is hiervan een mooi en effectief voorbeeld. Maar in de bebouwde omgeving blijft ook in groenblauwe systemen vaak ‘grijs’ nodig om de openbare ruimte bereikbaar en leefbaar te houden. De natuurlijke oplossingen vergen soms ruimte die er niet is of ze zijn niet verenigbaar met de andere functies van de buitenruimte. Dus blijven verhardingen, verkeersgeleiding en functiescheiding in de buitenruimte noodzakelijk voor een goed functionerende, veilige, comfortabele en gemakkelijk te onderhouden infrastructuur en openbare ruimte.  

Tegelijk is het ook zo dat er meer mogelijk is dan nu het geval lijkt als we bij het ontwerp niet de auto,  maar de voetganger en fietser centraal stellen. En vaste verkeerskundige conventies los durven te laten. Het nadrukkelijk kiezen voor gedeeld en multifunctioneel ruimtegebruik creëert ruimte om regenwater op te vangen, te bufferen en te infiltreren én ruimte voor groen ter ondersteuning van de biodiversiteit en als koelteplekken in de stad. 

Concrete klimaatadaptieve en natuurinclusieve oplossingen 

Struyk Verwo Infra wil de deeloplossingen bieden die bouwen met het natuurlijk systeem mogelijk maakt. Bouwen met groen en blauw én grijs, waarbij ‘ons’ grijs ook moet bijdragen aan beter werkende groenblauwe systemen. Met onze concrete klimaatadaptieve oplossingen hebben we al een uitgebreid assortiment dat past bij deze ambitie. We voeren tien productlijnen van infiltrerende groenbestrating en vier verschillende vormen van waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen.  

Daarnaast bieden we veel verschillende uitstroom- en infiltratieoplossingen: van wadibanden, wadigootbanden en Well-O-uitstroomtegels tot het Kerb-IT waterinfiltrerend bandensysteem. Met maatwerkoplossingen in zelfverdichtend beton worden projectspecifieke deeloplossingen mogelijk. Dit kan variëren van waterinfiltrerende parkbanden tot wadi-stapstenen. Natuurinclusieve oplossingen zoals wadi’s vragen om maatwerkoplossingen. We rekenen dan ook op meer vragen en ideeën vanuit de markt. 

eeee

Vorm en functie 

Ook in de klimaatadaptieve en natuurinclusieve buitenruimte is vormgeving belangrijk. Dat is de belangrijkste reden dat we zo veel en verschillende lijnen groenbestrating voeren. Zo is er voor elk project een passende combinatie van vormgeving en functionaliteit met het gewenste begroeibare oppervlak, comfort, belastbaarheid. 

Verduurzaming beton 

Op gebied van productverduurzaming zijn onze CirCOton producten de duurzame basis: ze bestaan voor ten minste 15 procent van de grove fracties uit secundaire bouwstoffen. Bij onze CERO-producten is het cement vervangen door geopolymeer waardoor de MKI van deze producten gemiddeld meer dan gehalveerd wordt.  

Met de inzamelings- en hergebruikservice Cycle for Concrete (C4C) garanderen wij opdrachtgevers 100 procent hergebruik van een uit het werk vrijkomend beton. Met de innovatiekracht van CRH werken we hard aan het duurzame beton van de (nabije) toekomst. Want ambitie is mooi maar het gaat om het resultaat.  

Struyk Verwo Infra 
0800 – 55 55 554 
verkoop@struykverwoinfra.nl 
www.struykverwoinfra.nl    

Dit artikel is verschenen in ons digitale magazine Duurzaamheid. Lees het volledige magazine >>

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Eindhoven vervangt asfalt binnenstad voor klinkers

19 apr om 19:41 uur

Eindhoven vervangt bij de herinrichting van de binnenstad de asfaltbestrating van de middenstrook voor gebakken…

Lees verder »
descriptionArtikel

De straat is van iedereen

10 apr om 09:57 uur
Deze week, van 6 tot en met 12 april is het de week van de rechtvaardige straat. In deze week is er extra aandacht…
Lees verder »
descriptionArtikel

Klimaat Expo: Mobiele waterkering van Waterschot B.V. beschermt tegen waterschade

8 apr om 09:51 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's te…
Lees verder »
descriptionArtikel

Samen herstellen we de waterkringloop

8 apr om 09:25 uur
Hevige regenbuien en extreme droogte zorgen ervoor dat we steeds beter moeten nadenken over een klimaatbestendige…
Lees verder »

Klimaat Expo: Hemelwater afvoeren zonder buizen met de kolkgoot van Nering Bögel

2 apr om 08:52 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen weer verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's…
Lees verder »

Mooi fietsparkeren bij de Meelfabriek in Leiden

27 mrt om 11:54 uur

De Meelfabriek, opgericht in 1884, deed ooit dienst als een stoommeelfabriek. Na de Tweede Wereldoorlog maakte…

Lees verder »
descriptionArtikel

Young professional in de openbare ruimte: Thijs Ebbers

21 mrt om 14:53 uur

Ook in de openbare ruimte is de zoektocht naar een nieuwe generatie gaande. Straatbeeld geeft ter inspiratie in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Objectieve data voor Hilversum met de Groene Stad Challenge

21 mrt om 09:58 uur

De Groene Stad Challenge geeft een gedetailleerd beeld van de groene stand van zaken in een gemeente en inzicht…

Lees verder »