Artikel

Gemeente Papendrecht plaatst duurzame bijenflats

In Papendrecht is de afgelopen jaren flink ingezet op voorzieningen voor (wilde) bijen. In 2015 werd samen met Stichting ‘Bij de Heerlijkheid’ het convenant ondertekend waarin is vastgelegd dat de Gemeente Papendrecht bijvriendelijk wil handelen en het leefgebied van bijen wil verbeteren.

Waar de eerste inspanningen voornamelijk gericht waren op voedselvoorziening, is in mei 2019 een vijftal Bijenflats van Buginn geplaatst. De bijenflats, gebaseerd op de natuurinclusieve Bijenhotelmodules van Buginn, zijn nu verwerkt in een stijlvolle zuil van Corten-staal. Met een vandalismebestendige afwerking van groen beton en staal zijn de ranke zuilen uitermate geschikt om op een duurzame manier in de openbare ruimte nestgelegenheid te bieden aan wilde bijen. De modulaire opbouw resulteert inkostenefficient periodiek onderhoud, een belangrijk aspect van bijenhotels. 


De komende jaren worden de
bijenflats in Papendrecht samen met Buginn gemonitord. Naast de functionele aspecten worden bijenflats steeds vaker toegepast vanwege de esthetische kwaliteit van het product; het design past naadloos in groenprojecten en vormt een blijvende link tussen moderne (landschaps-) architectuur en hoogwaardig stedelijk groen.  

Deel dit artikel