Artikel

Bomengroeiproef toont geschikt granulaat

Test om erachter te komen welk groeimedium het meest effectief is.

Om bomen in een stedelijke omgevinggoed te laten groeien, wordt vaak bomengranulaat toegepast. Deze mix bevat voeding voor de boom en stenige delen die bodemverdichting voorkomen. In welk granulaat groeien bomen het beste?  


Meestal zijn er geen problemen, maar somsgroeien bomen slecht of veroorzaken ze wortelopdruk. Waar ligt dat aan? Aan de samenstelling van het groeimedium, de manier waarop het is toegepast of de omstandigheden waarop het is opgeslagen of aangebracht? Het antwoord is niet pasklaar,waardoor hetlastig te bepalen is welk groeimedium in welke omstandigheden gekozen moet worden 


De Intergemeentelijke Studiegroep Bomen voert daarom een grootschalige proef uit. In het Westelijk Havengebied van Amsterdam zijn 180 iepen geplant in 15 verschillende groeimedia van acht verschillende leveranciers, met name granulaten. De ontwikkeling zal de komende vijfjaar intensief worden gevolgd.Hier zijn veel partijen bij betrokken.Bomenwacht Nederland verzorgt de projectleiding. 


Wilt u de proefopstelling bekijken en meer horen over de opzet van het onderzoek? Wilt u de resultaten op de voet te volgen? Meldt u zich dan aan voor de excursie! 

Deel dit artikel