Budgetbeheer, duurzaamheid en veiligheid

woensdag 30 juni 2021
timer 5 min
De media staan bol van berichten over bezuinigingen bij gemeenten door de coronacrisis. Zo schrijft De Volkskrant dat driekwart van de gemeenten extra bezuinigingen voorziet en bericht Het Parool eveneens dat bezuinigingen voor gemeenten onvermijdelijk zijn. In dit licht is het de vraag hoe haalbaar de huidige duurzaamheidsplannen nog zijn. Terwijl budgetten worden teruggeschroefd, blijven de klimaatdoelstellingen en de plicht om de openbare veiligheid te garanderen staan.

Natuurlijk wordt er aan alle kanten nagedacht over de bijdrage die openbare verlichting kan leveren in het halen van de doelstellingen in het energieakkoord. Maar ook dat blijkt een lastige opgave, zoals de conclusie in het beleidsplan Openbare Verlichting Maasgouw illustreert: “Met geen van beide scenario’s wordt binnen de beleidsperiode aan de doelstellingen voor het energieakkoord voor 2020 en 2030, ten aanzien van energiebesparing, voldaan.” 

In dit beleidsplan wordt gesproken over twee scenario’s, waarbij in het eerste geval de gemeente dimbare ledverlichting toepast bij vervanging van de armaturen na de afschrijvingstermijn van 20 jaar. In het tweede scenario neemt de gemeente aanvullende maatregelen door alle armaturen jonger dan 20 jaar, waarvoor een vergelijkbare led-armatuur op de markt is, vóór de peildatum 2030 te vervangen. Een behoorlijk ambitieus plan, maar toch nog onvoldoende. 

Veilig bezuinigen 

Het is duidelijk: er moeten extra maatregelen worden genomen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit mag echter niet ten koste gaan van het onder druk staande budget of de veiligheid in de openbare ruimte. Naast de verlichting moet ook de drager veilig zijn, want u heeft niets aan een mast met nieuwe, energiezuinige armatuur die door slechte staat omvalt. 

Een beheerder Openbare Verlichting krijgt vaak de vraag waar er mogelijk bezuinigd kan worden, zonder de doelstellingen uit het oog te verliezen. Een aantal vragen dienen zich dan aan: 

  • Wat kost het vervangen van een openbare verlichtingsmast? 
  • Wat kost een stabiliteitsmeting? 
  • Wat is de maximale termijn van uitstellen van een mastvervanging? 
  • Wat bespaar ik daarmee? 
  • Hoe kunnen we het budget voor verledden combineren met het onderhoudsbudget? 

Voor het laatste punt zal een discussie gevoerd moeten worden bij het vaststellen van het onderhoudsbudget, bijvoorbeeld in relatie tot ledvervangingsprojecten. Indien u het op mastvervanging uitgespaarde budget kun gebruiken voor versnelde ombouw naar ledverlichting, dan creëert u meer flexibiliteit. 

Openbare verlichtingsmasten: vervangen of verlengen? 

De kosten die komen kijken bij het vervangen van een openbare verlichtingsmast kent u als beheerder natuurlijk als geen ander. Ook het afkoppelen en aansluiten van de mast brengt kosten met zich mee. Die kunnen met name bij een gereguleerd net behoorlijk oplopen. Met een goedgekeurde mast spaart u die kosten voorlopig uit en benut u de technische levensduur van de mast beter. 

De gemiddelde afschrijfperiode van een openbare verlichtingsmast is zo’n 40 jaar. Een stabiliteitsmeting kan deze periode met waarborg verlengen met zes jaar. Daarnaast geeft Normec Rei-Lux na het uitvoeren van de meting een levensduurverwachting af van zes tot 15 jaar. Bij goedgekeurde masten met een levensduurverwachting van 15 jaar kunt u de meting eventueel herhalen na zes jaar. Op die manier staat de mast minimaal 12 jaar langer onder volledige garantie. In feite kijkt u of de levensduurverwachting op goedgekeurde masten terugloopt. Wanneer dat het geval is, kunt u de betreffende mast gaan vervangen. Daar heeft u dan nog zes jaar de tijd voor. 

Zesjarenplan 

Om een meer stabiliteit in het jaarlijkse beheerbudget te krijgen, werkt Normec Rei-Lux met een zesjarenplan. Hierbij verdelen we de meetkosten in gelijke delen over zes jaar, los van de verdeling van het te meten aantal masten over deze jaren. Van te voren is dus duidelijk wat de vaste kosten zijn voor het meten gedurende zes jaar. Deze termijn komt overeen met de waarborgperiode van eveneens zes jaar. 

ovl

Veiligheid waarborgen 

Het uitstellen van vervanging van afgeschreven masten moet natuurlijk wel veilig kunnen. Daarom heeft Normec Rei-Lux een aantal waarborgen opgenomen in de dienstverlening: 

  • Goedgekeurde masten krijgen een zekerheidscertificaat (garantie) van zes jaar. Dat betekent dat een, buiten externe oorzaak omvallende mast vergoed wordt inclusief armatuur en eventuele gevolgschade. 

  • Afgekeurde masten kunnen onder voorwaarden nog zes maanden gebruikt worden. Afgekeurde masten hoeven niet zo slecht te zijn dat ze direct weg moeten. In dat geval krijgt een mast een garantie van 6 maanden zodat er tijd is om de vervanging te regelen. 

  • Gevaarlijke masten worden direct verwijderd (in samenwerking met de onderhoudspartij). 

Concluderend kunnen we stellen dat duurzaam budgetbeheer veiligheid niet in de weg staat. Soms is een omslag in toewijzing van budgetten nodig, maar het maximaal benutten van de levensduur van uw masten draagt op een veilige manier bij aan duurzaam budgetbeheer. 

Normec Rei-Lux  
's-Hertogenbosch  
073 - 684 1050  
www.normecrei-lux.nl   

Meer artikelen met dit thema

Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

2 aug om 17:05 uurtimer3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.
Lees verder »

Almere werkt aan een groene, gezonde stad voor de toekomst

26 jul om 14:23 uurtimer4 min
Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Voor deze grote…
Lees verder »

Goed beheer van speelruimte begint met een goed plan

22 jul om 15:49 uurtimer3 min
De ene gemeente heeft 10 speelplekken in beheer, de ander 100 of meer dan 1000. Bureau Speelplan komt in veel…
Lees verder »

Elspec toont slimme verlichting tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

21 jul om 16:24 uurtimer2 min
Met de boodschap Smart Cities begin with Smart Lighting neemt Elspec, gefuseerd met Jobarco en onderdeel van de…
Lees verder »

Slimme straatverlichting in Utrecht zorgt voor veiliger zebrapaden

19 jul om 14:40 uurtimer3 min
De gemeente Utrecht is gestart met een slimme straatverlichting proef in Kanaleneiland-Zuid. Sinds juni kunnen…
Lees verder »

Wanneer klopt het verhaal weer?

15 jul om 08:00 uurtimer5 min
Over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt voor het beheer van de openbare ruimte.
Lees verder »

Onderzoek naar duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

12 jul om 08:28 uurtimer8 min
Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar vergroening vergroot ook de…
Lees verder »

Gerichte bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

8 jul om 09:04 uur
De Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa en helaas ook in Zwolle. Om de plant te…
Lees verder »