Collectief welzijn als sleutel naar klimaatneutraliteit

vrijdag 17 februari 2023
Niet winstmaximalisatie maar collectief welzijn staat als doelstelling bovenaan bij baksteenfabrikant Vandersanden. Via hun Together to Zero-programma streven ze naar een verdere daling van hun milieu impact van 15 procent in de periode 2020-2023 tot uiteindelijk een volledige CO2-neutraliteit in 2050. Hoe pakken ze dit aan bij het Belgisch-Limburgse familiebedrijf en hoe maken ze dit inzichtelijk voor gemeenten en andere opdrachtgevers?

Tekst: Mark Bos

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid waren altijd al sterke drijfveren van oprichter Jaak Vandersanden. “Ondernemen staat bij ons in het teken van ondernemen voor volgende generaties, dat komt voort uit een besef om als familiebedrijf ook op langere termijn een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de leefomgeving”, legt commercieel directeur Straatbaksteen Ivo Grevel uit. In 2018 is die overtuiging via de strategie van Collectief Welzijn verankerd in de missie en visie. Het bedrijf wil daarbij een koploper zijn en de sector motiveren om duurzamer te worden. “Het mooiste maak je samen, is onze pay-off, want wij kunnen kunt het niet alleen.”

Binnen Collectief Welzijn focust Vandersanden zich op enkele specifieke terreinen waar het denkt echt het verschil te kunnen maken: het milieu, het werk, de sector en de gemeenschap. “In die vier pijlers ontplooien wij activiteiten om bij te dragen aan de doelen die we hebben.” Voor de fabrikant is het terugdringen van emissies essentieel. Zodoende is het Together To Zero-programma ontstaan. “We doen daarin een belofte aan onszelf, onze klanten, onze omgeving en de wereld om in 2050 CO2 –neutraal te zijn.” 

Acht domeinen

Met de belofte ‘Together to Zero` streeft Vandersanden naar een verdere verduurzaming van processen, productiemethoden, fabrieken en producten. “Dat uit zich in acht domeinen”, vertelt Grevel. “Zoals dematerialisatie, waarbij we bijvoorbeeld stimuleren en faciliteren om slankere gevel- en straatbakstenen te gebruiken waar dat kan. Een ander domein is CO2-negatieve producten. Daarvoor is onze nieuwste innovatie volop in ontwikkeling, de carbonatatiesteen. Tachtig procent van de grondstof van die steen is gerecycled uit een restproductie van de staalindustrie. Het uitharden van die steen gebeurt door het toevoegen van CO2, in plaats van dat die bij de productie vrijkomt. 

Bij dergelijke innovatieve processen is de samenwerking met anderen van belang. “Bij dematerialisatie nemen we de markt mee en maken we inzichtelijk hoe dit een extra duurzame bijdrage levert, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. En carbonatatie is voor ons een nieuwe technologie, daar betrek je intensief toeleveranciers en specifieke expertise bij.” 

Hernieuwbare energiebronnen 

Een ander domein is het verminderen van emissies en van watergebruik in productieprocessen. En water hergebruiken of zonne-en windenergie inzetten. Zo zijn op vrijwel alle geschikte daken van productielocaties in totaal circa 350.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Verder is in Lanklaar een windturbine in gebruik genomen en onderzoekt Vandersanden met partners de mogelijkheden om biogas en waterstof als bron te gebruiken. 

Het gaat niet alleen om andere vormen van energie, maar ook om het verminderen van het verbruik. Zoals een nieuwe tunneloven in Tolkamer die een afname in CO2-uitstoot van 25 procent realiseert. Of bij verpakkingen waar Vandersanden maximaal gebruik wil maken van recyclaat. De plastic hoezen bevatten nu tot 50 procent recyclaat, goed voor ruim 400.000 kg minder CO2 uitstoot.

Samenwerken in de keten 

In mobiliteit zonder fossiele brandstoffen is ook winst te behalen. Behalve in een eigen elektrisch wagenpark zoekt het bedrijf dat ook in het hele logistieke proces. “We zijn bijvoorbeeld betrokken bij het initiatief ‘De Slimme Steen’, hoe ladingen over weg en water zelf de slimste en duurzaamste route naar hun bestemming kunnen bepalen. En we kijken met aannemers naar elektrificeren op de bouwplaats om de uitstoot terug te brengen.” 

“Zo zie je dwars door de markt initiatieven ontstaan en bij dergelijke denktanks sluiten we graag aan om een bijdrage te leveren. Rondom klimaatadaptatie en onze Drainflow® waterpasserende bestrating hebben we een lijvig kennisdocument geschreven en participeren we in meerdere werkgroepen met gemeenten en andere marktpartijen.  Bij de versnelling in de woningbouw leveren we onze robottechnologie RoboBrick® die smart automation in de prefab ondersteunt. En bij de winning van de hernieuwbare grondstof rivierklei werken we samen met overheid en gebiedsontwikkelaars, ook om de biodiversiteit en hoogwaterveiligheid te verbeteren.” 

Circulaire Openbare Ruimte 

Vandersanden helpt gemeenten bij het inrichten van een circulaire openbare ruimte. Dat begint bij de R-ladder en maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij de inkoop van materialen bewust als instrument wordt benut.  

“Voor gemeenten en andere opdrachtgevers kunnen we van elk product de levenscyclus inzichtelijk maken en zo een MKI afgeven, zodat zij in euro’s kunnen zien wat de milieu impact is. Keer op keer zien wij dat gebakken bestrating de meest gunstige MKI-score heeft. Dat komt onder meer door de levensduur van gemiddeld 135 jaar en het extreem hoge hergebruik van ca. 90%. Door de duurzaamheid van onze producten meetbaar te maken, maken we zelf onze voetafdruk inzichtelijk en kunnen we hier op sturen richting onze belofte om in 2050 CO2-neutraal te zijn.” 

-> Meer informatie over het Together To Zero-programma van Vandersanden

Vandersanden
Tolkamer
088-088 55 55
vandersanden.com

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Friese brug krijgt via Groningen tweede leven in Drenthe

29 mrt om 10:15 uur

Bij het Drentse Klijndijk krijgt een Friese fietsbrug na een Gronings verblijf een tweede leven over de Drentse…

Lees verder »
descriptionArtikel

Struikrovers redden planten van de sloop

20 mrt om 09:47 uur
Waar bouwmateriaal vaak al hergebruikt wordt, is dat bij groen anders. Bij nieuwbouw, renovatie of sloop van een…
Lees verder »
flash_onNieuws

Tussenstation Hoogeveen wil bouwmateriaal tweede leven geven

8 mrt om 09:38 uur
Bouwafval wordt nog veel te weinig op een hoogwaardige manier hergebruikt en Tussenstation in Hoogeveen wil hier…
Lees verder »
flash_onNieuws

Apeldoorn experimenteert met circulaire bodemverbeteraar

2 mrt om 17:04 uur
Apeldoorn zet in het najaar verzameld blad in om tot bodemverbeteraar Bokashi en gebruikt deze om te werken aan…
Lees verder »
ererer
descriptionArtikel

'Innoveer met ons mee en kies voor het meest duurzame kunstgras ter wereld'

25 jan om 14:06 uur
“KSP werkt in 2030 volledig circulair. Alles wat we maken, of het nu onderhoud is, aanleg of renovatie van…
Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe maak je als fabrikant de circulariteit van je product inzichtelijk?

23 jan om 16:22 uur
Circulariteit is de trend en blijft dat ook nog wel even, ook in de wereld van de openbare verlichting. De…
Lees verder »
descriptionArtikel

De toegevoegde waarde van de vakbeurs

18 jan om 12:41 uur
Wat voegt de aanwezigheid op een vakbeurs werkelijk toe voor een exposant? Met welk doel staat hij er, wat haalt-…
Lees verder »
flash_onNieuws

KNB kiest met slankere straatbaksteen voor duurzaamheid

18 jan om 10:43 uur
De straatbaksteenindustrie wil met een slankere straatbaksteen bijdragen aan een duurzaam en circulair Nederland.…
Lees verder »