Groenketen maakt werk van circulair en duurzaam groenbeheer

woensdag 30 juni 2021
timer 5 min
De beweging in ketens BouwCirculair is dit jaar gestart met de Groenketen. De keten heeft als doel om duurzame en circulaire doelstellingen aan te jagen door samenwerking in de groensector te verbeteren. Sara Rademaker is de kartrekker van het initiatief en vertelt er meer over.

De Groenketen heeft dezelfde opzet als de Asfalt- en Betonketens van BouwCirculair, zegt Rademaker. “Naast dat we een netwerkfunctie hebben, zetten we in eerste instantie vooral in op het maken van concrete bestekteksten voor gemeenten. Met deze teksten kunnen gemeenten en andere overheden een aanbesteding sturen op basis van duurzaamheid en circulariteit. Voor de hand liggende maatregelen zijn het inzetten op schoner transport en materieel, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elektrische handgereedschappen en schonere voertuigen. Het is ook van belang om na te denken over het vrijgekomen groen, zoals bermmaaisel, snoeiafval en houtsnippers. Daarnaast spelen er ook andere vraagstukken zoals het verkomen van vervuilde bermen, zodat het gras niet te vervuild is om te verwerken als circulaire toepassing. ”Als het gaat om circulariteit in de groenketen, is biodiversiteit een belangrijke factor. Rademaker: “Waardebehoud is toch vaak de beste oplossing, dat geldt eigenlijk voor alles. Het meest circulair is om een product niet aan te schaffen. Voor groenbeheer geldt dat biodiversiteit de hoogste waarde is om te behouden.” 
 
Het is goed om na te denken over het maaibeleid in een gemeente om de biodiversiteit niet onnodig aan te tasten. Rademaker: “Als je bijvoorbeeld kijkt naar maaibeleid zijn er drie punten belangrijk; behoud van biodiversiteit, welke voertuigen gebruik je en hoe kun je reststromen zo goed mogelijk verwerken. Voor de bestekteksten in de groensector kun je bijvoorbeeld denken aan: welke maaimethode pas je toe. Daarnaast is het verstandig om vooraf te bepalen welk percentage emissievrij beheer je eist en wat te doen met de groene reststromen; hoe verwerk je deze zo hoogwaardig mogelijk en wat is dan de meest circulaire oplossing?” 

Versnipperd landschap 

De vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders en -aannemers, tot landschapsarchitecten, afvalverwerkers, en innovatieve bedrijven die biobased oplossingen ontwikkelen. De eerste bijeenkomsten van de Groenketen zijn inmiddels geweest. Gemeenten, provincies, waterschappen, stichting Groenkeur, aannemers, afvalverwerkers en bedrijven uit de groensector zijn inmiddels aangesloten bij de keten. “We hebben tijdens de eerste bijeenkomsten vooral gekeken naar kansen en belemmeringen. Het is een versnipperd landschap. Niet iedere aannemer is nog bezig met circulariteit, hoewel er wel veel aandacht is voor het onderwerp. Wat dat betreft hebben we de tijd mee om een versnelling teweeg te brengen. De Groenketen start als landelijk initiatief, maar het zou kunnen dat we op den duur regionale ketens gaan inrichten net zoals bij de Beton- en Asfaltketens”, aldus Rademaker.  

circulair groenbeheer 

Proeftuinen 

In de toekomst moeten proeftuinen ontstaan en worden bijeenkomsten georganiseerd waar innovatieve bedrijven circulaire en biobased producten, gemaakt van groene reststromen, kunnen presenteren aan de keten. “Wij hebben nog niet bepaald hoe zo’n proeftuin eruit komt te zien, maar we willen net zoals bij de andere ketens er wel graag mee starten. De komende bijeenkomsten wordt er nagedacht over een concrete invulling van de proeftuinen. Een pilot inrichten om nieuw maaibeleid te testen is niet zo moeilijk. Maar om de effecten van innovaties te onderzoeken en er meer kennis en ervaring mee op doen is een proeftuin zeer geschikt.”  
 
Daarnaast worden goede voorbeelden van projecten, contracten en producten gedeeld zowel binnen als buiten de Groenketen. “Denk dan bijvoorbeeld aan de gemeenten Rotterdam en Amersfoort”, zegt Rademaker. “Rotterdam maakt werk van emissievrij beheer en de reststromen moeten terugkeren in de stad. Zo worden bijvoorbeeld houtsnippers gebruikt voor de verblijven in Diergaarde Blijdorp. Daarnaast maken ze van bladafval hoogwaardig compost voor de bloemenperken. In Amersfoort moeten aannemers bij de aanbesteding al aangeven wat er gedaan wordt met de reststromen. Zo zijn er wel meer projecten die we onder de aandacht willen brengen”, zo besluit Rademaker.  

Geïnteresseerde bedrijven en gemeenten worden door Rademaker opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Groenketen. Aanmelden kan via sara@circulair.support

Meer artikelen met dit thema

rerer
descriptionArtikel

Focus op: exposanten Vakbeurs Openbare Ruimte uitgelicht

22 sep om 11:31 uur
Op 27 en 28 september vindt de Vakbeurs Openbare Ruimte plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Tijdens de beurs zijn…
Lees verder »
descriptionArtikel

Groen is de verbinder op Het Plein op de vakbeurs

26 sep om 18:23 uur

Op de vakbeurs is Het Plein al jaren een opvallend onderdeel: enkele bedrijven groeperen zich met hun stands…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bomensortiment in beweging

25 sep om 16:48 uur

“Het zijn interessante tijden voor de keuze van het bomensortiment in beplantingsprojecten”, zegt Martien…

Lees verder »
descriptionArtikel

‘Durf je leveranciers kritische vragen te stellen’

24 sep om 17:00 uur

“Duurzaam werken en denken is beter voor ons allemaal, en voor Modernista bestaat er simpelweg geen alternatief…

Lees verder »
descriptionArtikel

'We moeten serieus aan de slag met herstel van biodiversiteit'

24 sep om 16:51 uur

Zowel wereldwijd als landelijk staat de biodiversiteit flink onder druk, de soortenrijkdom neemt af en dat…

Lees verder »
descriptionArtikel

Daag de markt uit om circulair te zijn!

23 sep om 14:06 uur

Het loont voor opdrachtgevers bij de openbare ruimte om de markt uit te dagen om te komen met circulaire…

Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Vandersanden

22 sep om 10:30 uur
De klimaatadaptieve uitdagingen in de openbare ruimte zijn helder. Vandersanden staat u daarom bij in uw routes…
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Lageschaar

22 sep om 09:30 uur
Wij laten u graag zien dat een groenontwerp kleurrijk, klimaatadaptief én biodiversiteit ondersteunend kan zijn.…
Lees verder »