Groenketen maakt werk van circulair en duurzaam groenbeheer

woensdag 30 juni 2021
timer 5 min
De beweging in ketens BouwCirculair is dit jaar gestart met de Groenketen. De keten heeft als doel om duurzame en circulaire doelstellingen aan te jagen door samenwerking in de groensector te verbeteren. Sara Rademaker is de kartrekker van het initiatief en vertelt er meer over.

De Groenketen heeft dezelfde opzet als de Asfalt- en Betonketens van BouwCirculair, zegt Rademaker. “Naast dat we een netwerkfunctie hebben, zetten we in eerste instantie vooral in op het maken van concrete bestekteksten voor gemeenten. Met deze teksten kunnen gemeenten en andere overheden een aanbesteding sturen op basis van duurzaamheid en circulariteit. Voor de hand liggende maatregelen zijn het inzetten op schoner transport en materieel, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elektrische handgereedschappen en schonere voertuigen. Het is ook van belang om na te denken over het vrijgekomen groen, zoals bermmaaisel, snoeiafval en houtsnippers. Daarnaast spelen er ook andere vraagstukken zoals het verkomen van vervuilde bermen, zodat het gras niet te vervuild is om te verwerken als circulaire toepassing. ”Als het gaat om circulariteit in de groenketen, is biodiversiteit een belangrijke factor. Rademaker: “Waardebehoud is toch vaak de beste oplossing, dat geldt eigenlijk voor alles. Het meest circulair is om een product niet aan te schaffen. Voor groenbeheer geldt dat biodiversiteit de hoogste waarde is om te behouden.” 
 
Het is goed om na te denken over het maaibeleid in een gemeente om de biodiversiteit niet onnodig aan te tasten. Rademaker: “Als je bijvoorbeeld kijkt naar maaibeleid zijn er drie punten belangrijk; behoud van biodiversiteit, welke voertuigen gebruik je en hoe kun je reststromen zo goed mogelijk verwerken. Voor de bestekteksten in de groensector kun je bijvoorbeeld denken aan: welke maaimethode pas je toe. Daarnaast is het verstandig om vooraf te bepalen welk percentage emissievrij beheer je eist en wat te doen met de groene reststromen; hoe verwerk je deze zo hoogwaardig mogelijk en wat is dan de meest circulaire oplossing?” 

Versnipperd landschap 

De vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders en -aannemers, tot landschapsarchitecten, afvalverwerkers, en innovatieve bedrijven die biobased oplossingen ontwikkelen. De eerste bijeenkomsten van de Groenketen zijn inmiddels geweest. Gemeenten, provincies, waterschappen, stichting Groenkeur, aannemers, afvalverwerkers en bedrijven uit de groensector zijn inmiddels aangesloten bij de keten. “We hebben tijdens de eerste bijeenkomsten vooral gekeken naar kansen en belemmeringen. Het is een versnipperd landschap. Niet iedere aannemer is nog bezig met circulariteit, hoewel er wel veel aandacht is voor het onderwerp. Wat dat betreft hebben we de tijd mee om een versnelling teweeg te brengen. De Groenketen start als landelijk initiatief, maar het zou kunnen dat we op den duur regionale ketens gaan inrichten net zoals bij de Beton- en Asfaltketens”, aldus Rademaker.  

circulair groenbeheer 

Proeftuinen 

In de toekomst moeten proeftuinen ontstaan en worden bijeenkomsten georganiseerd waar innovatieve bedrijven circulaire en biobased producten, gemaakt van groene reststromen, kunnen presenteren aan de keten. “Wij hebben nog niet bepaald hoe zo’n proeftuin eruit komt te zien, maar we willen net zoals bij de andere ketens er wel graag mee starten. De komende bijeenkomsten wordt er nagedacht over een concrete invulling van de proeftuinen. Een pilot inrichten om nieuw maaibeleid te testen is niet zo moeilijk. Maar om de effecten van innovaties te onderzoeken en er meer kennis en ervaring mee op doen is een proeftuin zeer geschikt.”  
 
Daarnaast worden goede voorbeelden van projecten, contracten en producten gedeeld zowel binnen als buiten de Groenketen. “Denk dan bijvoorbeeld aan de gemeenten Rotterdam en Amersfoort”, zegt Rademaker. “Rotterdam maakt werk van emissievrij beheer en de reststromen moeten terugkeren in de stad. Zo worden bijvoorbeeld houtsnippers gebruikt voor de verblijven in Diergaarde Blijdorp. Daarnaast maken ze van bladafval hoogwaardig compost voor de bloemenperken. In Amersfoort moeten aannemers bij de aanbesteding al aangeven wat er gedaan wordt met de reststromen. Zo zijn er wel meer projecten die we onder de aandacht willen brengen”, zo besluit Rademaker.  

Geïnteresseerde bedrijven en gemeenten worden door Rademaker opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Groenketen. Aanmelden kan via sara@circulair.support

Meer artikelen met dit thema

Plastic lichtmast uithangbord voor duurzaamheid

20 okt om 15:30 uurtimer2 min
Het bedrijf save plastics maakt lantaarnpalen van moeilijk te recyclen afvalplastic. Een duurzame en circulaire…
Lees verder »

Circulaire keerwanden verfraaien de openbare ruimte

19 okt om 10:27 uurtimer2 min
Circulariteit, daar is waar we naar toe moeten met zijn allen. Dat zegt Sil van Duijnhoven, operationeel manager…
Lees verder »

Vernieuwd stationsgebied visitekaartje voor stad Zwolle

11 okt om 15:50 uurtimer3 min
De herinrichting van het stationsplein in Zwolle is gereed. De ronkende bussen en het vele verkeer rondom het…
Lees verder »

Visueel en functioneel aantrekkelijk openbaar groen

7 okt om 13:40 uurtimer2 min
Wateroverlast, verdroging en hittestress wisselen elkaar af. Het klimaat verandert en daarmee de eisen aan de…
Lees verder »

Tweede leven brug op Floriadeterrein geopend

6 okt om 15:43 uurtimer3 min
Op het Floriadeterrein in Almere is een nieuwe brug opgeleverd, die gemaakt is van hergebruikte brugonderdelen. De…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Onverhard

4 okt om 10:09 uurtimer2 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Duurzame en circulaire brugrenovaties met composietpanelen

1 okt om 13:12 uurtimer4 min
De meeste betonbruggen in Nederland zijn niet ontworpen voor de huidige verkeersbelasting en het hedendaagse…
Lees verder »

Almelosestraat in Raalte draagt bij aan verhoogde biodiversiteit

29 sep om 16:14 uurtimer3 min
De Almelosestraat in Raalte heeft een groene make-over gekregen. Klimaatopgaven, een verouderde inrichting, een…
Lees verder »