Nostalgie en noviteiten zijn nauw verbonden

maandag 20 januari 2020
timer 6 min
Straatmeubilair geeft de openbare ruimte smoel. Samson is sinds 1979 een van de toonaangevende spelers op deze markt. De vraag om een terugblik leverde een mooie trip down memory lane op.

Jullie vroegen of wij vinden dat de rol van de openbare ruimte verandert. In den beginne natuurlijk niet. Het faciliteren, ontmoeten, recreëren, verbinden en beleving toevoegen was altijd al de basis van dit gebied. De focus op belevingswaarde is gegroeid. Zeker gezien de stevige competitie die de lokale winkelcentra moeten voeren met de webwinkels.Er zijn wel nieuwe spanningsvelden, zoals de toenemende drukte in de steden, verdichting versus vergroeningen de krimp in de landelijke gebieden. En natuurlijk zijn wij allemaal flink wakker geschud, in de Groningse regio zelfs letterlijk, dat wij téveel van onze planeet vragen. Het is nu en in de toekomst zaak om verdere afbraak, uitputting en vervuiling te voorkomen. Om maatschappij, milieu en middelen in balans te brengen. De ambities van het rijk, lokale overheden en bedrijven zijnsky-high. De tendens is onmiskenbaar groen en circulair.  


Waar leggen wij de accenten nu en in de toekomst? De vraag die wij ons stellen is:hoe geef je praktische invulling aan de realisatie van de Global Goals van de VN? Hoe gaat de realisatie van de klimaatdoelstellingen en de SDG’sde markt veranderen?Wij spelen daar op talloze manieren op in. Met lage onderhoudscyclussen en lange LCA’s. Het reduceren van bewerkingen (de LCF-lijn), transportvolumes (het leveren van bouwpakketten), gewicht (UHPC t.o.v. standaard beton). Door te kiezen voor vooral regionale toeleveranciers bij de door ons ontwikkelde meubels, verminderen we de CO2-uitstoot.  


We zorgen voor verdere verduurzaming van de producten die we verkopen om een positieve verandering op gang te brengen. Zo komen er steeds meer duurzamere betonproducten. Waar anno 2019 gestreefd wordt naar 30 procent hergebruikte materialen in de prefabbetonproducten, is het, na meerdere jaren van onderzoek, productontwikkeling en testen,onze leverancier gelukt om het granulaat in de ECO-lijn voor 33 procent tot zelfs 66 procent te vervangen met secundair en gerecycled toeslagmateriaal. De ECO-lijn met gerecycled materiaal heeft dezelfde kwalitatieve eigenschappen als nieuw beton.Deze grondstoffen, die vrijkomen bij de productie van staal en het slopen van gebouwen,worden verkregen uit een gecontroleerd en gestuurd proces.  


Wij behoorden tot de weinigen toen wij ons 12 jaar geleden FSC lieten certificeren. Gelukkig is het inmiddels voor iedereen duidelijk welke positieve sociale- en milieu-impact het heeft als gekozen wordt voor duurzaam beheerd hout en neemt het aantal FSC-certificaten alleen maar toe. Wij kiezen als norm altijd onbehandeld Cumaruhoutvoor onze eigen producten. Het is 100 procent FSC, metduurzaamheidsklasse 1 en het heeft een hardheid en dichtheid die houtsoorten als Iroko en Tali ver overstijgt. Daarnaast bieden we meubilair met bamboe. Een plant, geen boom, wat daarmee ontbossing ontziet en geen FSC-certificaat benodigt. Het type wat wij geselecteerd hebben is CO2-neutraal over de gehele levenscyclus. 

Maatschappelijke meerwaarde 

Door duurzamere alternatieven aan te bieden, helpen we mensen bewustere keuzes te maken. Wat dat betreft werken wij in een bevoorrecht terrein. Een veel gehoorde persoonlijke wens is leuk, veelzijdig werk dat een maatschappelijke bedrage levert. Laat dat nou precies zijn wat wij dagelijks doen.
Een blik aan nostalgie 

Met het verzoek tot een aandeel in een jubileumkatern trek je een blik aan nostalgie open binnen een bedrijf dat al in 1979 startte op de markt van straatmeubilair.Dozen aan memorabilia gaan open. Dia’s en polaroids van projecten, kopieën van oude advertenties. Neem bijvoorbeeld de advertentie in Straatbeeldeditie van november 1991 met de kop SAMSON, DAT PAST IN IEDERS STRAATJE.Een motto dat tot de dag van vandaag nog steeds geldt. Complete boekwerken met beeldkwaliteitsplannen van gemeenten. Hardcopies waren destijds populair. Downloads onvindbaar. Het lijkt wel een stadsarchief.Zo zit ook het beeldkwaliteitsplan boek van de gemeente Deventer uit 1998 ertussen, dat kopt met KWALITEIT VOOR OGEN.Twintig jaar later hebben gemeenten een scala aan taken en prioriteiten erbij gekregen, maar dit type prioriteit is en blijft altijd actueel.  


Gegrinnik bij f
oto’s van ineens opvallend jonge medewerkers met de bijbehorende jaren 80 haardracht en kledingstijl. Collega’s die andere beroepen hebben omarmd, voor zichzelf zijn begonnen of ons helaas ontvallen zijn. Een scala aan projecten dwars door Nederland en waarvan tot ons genoegen een groot deel de tand des tijds goed hebben doorstaan en nog steeds passen in de huidige stijl. Voor de langst aanwezigen in ons team is het een heerlijke trip down memory laneZo stuiten we ook op een montagetekening (zie hieronder).  

 Wij krijgen anno nu nog steeds wel eens de vraag of een boomkorf of
-rooster uit één geheel bestaat. Rond 1995 gaf een van onze verkopers, overduidelijk in een bijdehante bui, dit antwoord:“Na het planten van de boom draait u de kruin van de boom en laat u het boomrooster en de boomkorf over de boomstomp naar beneden zakken en bevestigt u de korf op het rooster. Vervolgens schroeft u de kruin weer op de stomp. Het werd zelfs voor de klant uitgebeeld in deze montagetekening.Natuurlijk hebben we later duidelijk gemaakt dat de beschreven ontkruiningniet nodig was, maar oh, wat hebben ze een tijd lang een ontzettende lol hierover gehad.

Meer gesprekspartners 

Wat was de grootste uitdaging in al die tijd. De uitholling, versplintering van bedrijven en kennis tijdens de crisisperiode. Daar waar normaliter het kaf van het koren wordt gescheiden, leidde het tot een explosie van nieuwe marktpartijen van diverse achtergronden en een zeer prijs gestuurde markt.We hebben vastgehouden aan onze kwaliteitsstandaard en unieke producten en dat was zeker hard werken. In de huidige opwaartse flux is vernieuwingen verduurzaming weer mogelijk.En tegelijkertijd is het aantal gesprekspartners verdrievoudigd. Burgerinitiatieven, overheid en een veelheid aan kleine ontwerpbureaus zorgen ervoor dat de vraagmeer dan ooit uit iedere hoek van de samenleving kan komen.  


Terugkijkend op de afgelopen decennia zijn we vooral trots op het feit dat we in staat zijn geweest om klanten blijvend aan ons te binden en producten te ontwikkelen en leveren met een lange houdbaarheidsdatum.Zowel in materiaal als in ontwerp. Van tijdloze klassiekers,waar nodig aangepast in ontwerp- of productietechnieken, tot hedendaagse stijlen en duurzaamheidseisen. Samson is inmiddels volledig streetwise 


De connectie met het blad Straatbeeld, dat 10 jaar na onze startverkoos dit segment een eigen platform te geven, is ook sterk. Het werd voor ons een geliefd podium om onze projecten en producten te tonen. Een jarenlange hechte en aangename samenwerking. Hiervoor dank, Straatbeeld.  


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

 

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Ruinen zet met kwaliteitsimpuls centrum weer op de kaart

10 mei om 13:13 uur
Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum. Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, waar…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Stappenplan klimaatadaptie en energietransitie

22 apr om 08:00 uurtimer4 min
In 4 stappen een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en energietransitie. Tijdens het opstellen van een…
Lees verder »

Omgevingsvisie gemeente Assen; groen, toegankelijk, ontspannen en veilig

14 apr om 08:00 uurtimer2 min
Het college van B&W van de gemeente Assen heeft de Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Het doel is om wat Assen…
Lees verder »

Park Vijfsluizen in Vlaardingen showcase van een klimaatadaptieve woonwijk

12 apr om 08:00 uurtimer3 min
In het oosten van Vlaardingen werkt projectontwikkelaar Heijmans aan Park Vijfsluizen. In deze woonwijk staan de…
Lees verder »