Toegankelijkheid in Nederland nog steeds ondermaats

donderdag 24 juni 2021
timer 4 min
De toegankelijkheid van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving in Nederland is nog steeds ondermaats. Mensen met een lichamelijke beperking participeren minder in het publieke leven, dan mensen zonder lichamelijke beperking. Dat blijkt uit een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Denise Janmaat, directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, geeft haar reactie op de publicatie.

Janmaat geeft aan blij te zijn met de publicatie. "Het maakt duidelijk dat er nog het nodige te doen is. Sinds de invoering van het VN-verdrag Handicap is het een recht om toegankelijkheid te krijgen voor mindervaliden. Ik wil wel heel graag benadrukken dat er veel pogingen ondernomen worden om de openbare ruimte en de gebouwde omgeving toegankelijk in te richten. Alleen de kennis over het thema is nog te beperkt. Veel mensen weten niet waar ze op moeten letten. Als we zichtbaar maken wat mensen met een beperking nodig hebben om zelfstandig en zonder belemmeringen te kunnen functioneren, dan wordt het veel makkelijker om daaraan bij te dragen."

Obstakels

De publicatie stelt dat supermarkten, overheidsgebouwen en online plekken vaak praktisch goed toegankelijk zijn. Sportclubs, horecagelegenheden en kleinere winkels zijn dat vaak niet, onder andere doordat ze te krap zijn en weinig gericht op toegankelijkheid. Ook de openbare ruimte is niet goed toegankelijk omdat wisselende obstakels zorgen voor onvoorspelbaarheid en (een gevoel van) onveiligheid. Vooral in binnensteden zijn stoepen en pleinen moeilijk begaanbaar door historische bestrating en drukte. Naast fysieke barrières, zijn ook mensen van cruciale betekenis voor toegankelijke plekken.

VN-verdrag Handicap

Sinds het VN-verdrag Handicap van kracht werd, kwam er meer aandacht voor toegankelijkheid en werden ervaringsdeskundigen vaker betrokken. Of de toegankelijkheid van het publieke leven hierdoor verbeterde valt nog niet te zeggen. Daadwerkelijke verbeteringen in toegankelijkheid stranden echter nog vaak. Hierbij speelt mee dat het beleid vrijblijvend is en dat goed zicht op concrete aspecten van toegankelijkheid ontbreekt. Ook zijn er ontwikkelingen die negatief kunnen uitpakken, zoals het autoluw maken van binnensteden en de opkomst van deelscooters.
 

stijl oprit
Janmaat: "Laat zien wat de gevolgen zijn al een oprit te stijl is of wat er gebeurt als geleidelijnen bezet zijn."

Hoopvol

Positief is het feit dat Janmaat de laatste maanden veelvuldig wordt gevraagd om mee te denken. "We hebben de laatste weken veel opdrachten gekregen om mee te denken over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het herinrichten van een gebied of woonwijk, gemeentes die sportaccommodaties willen toetsen op toegankelijkheid en verschillende vve’s die gebouwen willen optimaliseren zodat mensen met een beperking er ook kunnen wonen. De wil is er zeker, maar mensen hebben vaak geen idee van de reikwijdte van toegankelijkheid. Als iedereen zou weten wat je kunt doen en waar je op moet letten dan wordt het voor iedereen makkelijker om een steentje bij te dragen."

Het is ook een rol voor mensen met een beperking om dit duidelijk te maken, stelt Janmaat. "Laat zien wat de gevolgen zijn als een oprit te stijl is of wat er gebeurt als geleidelijnen bezet zijn. We moeten ervoor zorgen dat betrokken partijen op een gegeven moment denken; oh is het zo simpel, daar wil ik graag aan bijdragen. We moeten ons realiseren dat bestaande bouwen en de openbare ruimte beperkt toegankelijk zijn. Het kan niet allemaal in een keer worden aangepast. We zijn blij met iedere stap die gezet wordt. We blijven ons inzetten dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte in snel tempo verbeterd, maar wel in alle redelijkheid. De eerste signalen zijn in ieder geval hoopvol", zo besluit Janmaat.

Lees hier meer over de publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau

Meer artikelen met dit thema

Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

2 aug om 17:05 uurtimer3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.
Lees verder »

Duurzame intenties baksteenfabrikanten

30 jul om 15:06 uurtimer3 min
Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger hebben gezamenlijk de intentie om tot een…
Lees verder »

Bossche draken spuwen weer water

28 jul om 17:39 uurtimer3 min
De Bossche draak is terug op het Stationsplein in Den Bosch. Bijna anderhalve jaar is er gewerkt aan de renovatie…
Lees verder »

Beheer bepaalt of openbare ruimte toegankelijk blijft

26 jul om 14:07 uurtimer4 min
Er kan nóg zoveel aandacht in het ontwerp worden besteed aan de toegankelijkheid, als het niet strak beheerd wordt…
Lees verder »

Opvallend passende uitstraling voor nieuwe woonwijk

21 jul om 12:04 uurtimer2 min
Op de Leeuweriksweide in de fraaie nieuwe wijk Beekweide in Renswoude is onlangs een bijzondere en uitdagende…
Lees verder »

Göteburg ambieert de beste regenstad ter wereld te worden

14 jul om 08:00 uurtimer5 min
In het Zweedse Göteburg regent het veertig procent van de tijd. Genoeg aanleiding voor de stad om hier gebruik van…
Lees verder »

Onderdoorgang station Almere Buiten krijgt panoramadak

9 jul om 09:13 uur
Nog even en dan drijft er een wolkenlucht boven je hoofd in de onderdoorgang van Station Almere Buiten. Social…
Lees verder »

Winkelcentrum Anklaar: verblijfsplek geschikt voor evenementen

7 jul om 09:45 uurtimer4 min
Winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn is vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Mede door een ondergrondse parkeergarage…
Lees verder »