Watercompensatie met open water versterkt verdroging

zaterdag 5 november 2022
Nederland staat wereldwijd bekend om zijn strijd tegen het water. We zijn goed in het bergen en afvoeren van grote volumes hemel- en rivierwater in korte tijd. De laatste decennia is er gelukkig ook steeds meer aandacht voor watertekorten en het tegengaan van verdroging. Dat is hard nodig, want verdroging is een vrijwel onzichtbaar en langzaam proces, met op lange termijn grote ecologische en economische gevolgen. 

Water moet dus niet direct richting de sloot, maar juist in de bodem zakken. Dat betekent kiezen voor ondergrondse waterbuffers in plaats van voor open water. Water in sloten wordt immers afgevoerd en weggepompt en zorgt nauwelijks voor grondwater aanvulling. Overtollig (grond)water kan altijd nog via een drainageleiding naar de sloot.

Waterschappen kunnen helpen door 'watercompensatie' richtlijnen te moderniseren. Vaak wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak nog vastgehouden aan watercompensatie in de vorm van open water. Dat is jammer, want met ondergrondse infiltrerende bergingen, zoals het Aquaflowsysteem, blijft er veel meer water behouden.  

Aquaflow circulaire wegfundering in Breda 

In Teteringen (Breda) gaat het water bij het Willem Alexanderplein wel de bodem in. De gemeente heeft gekozen voor een circulair Aquaflowsysteem met WT kolken. Dat is een waterbergende weg, gemaakt van gebruikte funderingsmaterialen.

In samenwerking met de TU Delft is een kwaliteitsproduct gemaakt, een wegfundering met een lange levensduur en met voldoende holle ruimte voor waterberging. Hemelwater moet immers wel, net als in een Aquaflowfundering van nieuw materiaal, gemakkelijk kunnen stromen en bewegen.   

'Sloot onder de bestrating'

Zoals in een Aquaflow retentievijver onder het centrale plein in de kern van het dorp. Er zou ook geen plaats zijn voor open water, want het plein heeft een belangrijke centrale functie. De berging zou in feite getypeerd kunnen worden als een 'sloot onder de bestrating'.

Om te zien hoe de berging functioneert is Flowfacts geïnstalleerd. De gemeente kan, real-time en op afstand, volgen hoe de berging onder het plein zich vult, hoe hoog het water komt en hoelang het duurt voordat de berging weer leeg is.  

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Meer ruimte voor groen in gemeenten is nog niet vanzelfsprekend

21 nov om 13:14 uur
Om in te spelen op het veranderende klimaat moeten we het groen meer de ruimte geven, dat besef leeft breed.…
Lees verder »
flash_onNieuws

Slimme klimaatoplossingen in vernieuwde Oosterlaan in Zwolle

21 nov om 11:59 uur
In de afgelopen maanden heeft de gemeente Zwolle de Oosterlaan onder handen genomen. De historische uitstraling…
Lees verder »
descriptionArtikel

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

19 nov om 16:37 uur
Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op…
Lees verder »
descriptionArtikel

Klimaatadaptatie met infiltrerende verharding

18 nov om 08:51 uur
Baksteenfabrikant Vandersanden gelooft in de kracht van waterpasserende bestrating als oplossing voor de…
Lees verder »
flash_onNieuws

Willem Alexanderplein Teteringen omgetoverd van plein naar park

15 nov om 10:48 uur
Het Willem Alexanderplein in Teteringen verpauperde de laatste jaren steeds meer. Het lukte niet om daarvan het…
Lees verder »
descriptionArtikel

Op een speelse manier zicht krijgen op beste route naar klimaatbestendig project

13 nov om 11:33 uur
Het veranderende klimaat raakt ons allemaal en heeft een forse impact op onze leefomgeving. In de zomer hebben we…
Lees verder »
flash_onNieuws

Breda, Almelo en Hollands Kroon wippen meeste tegels

8 nov om 18:01 uur
De gemeenten Breda, Almelo en Hollands Kroon hebben in 2022 de meeste tegels per inwoner gewipt. Den Haag haalde…
Lees verder »
flash_onNieuws

De kansen en risico’s van groenblauwe oplossingen 

7 nov om 13:53 uur
Van zeef naar spons. Met die mooie metafoor duiden we de groenblauwe oplossingen ook wel aan die een antwoord…
Lees verder »