Bedrijfsnieuws

Kiwa kan uw duurzaamheidsprestaties voor betonnen infraproducten certificeren

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de markt. Dat is merkbaar bij publieke opdrachtgevers zoals rijk, provincies, gemeenten e.d. Zij brengen bestekken op de markt waarin duurzaamheidscriteria een rol spelen. Ook de producenten van betonnen infraproducten zoals bestratingsmaterialen krijgen hiermee maken. Zij moeten zo goed mogelijk inspelen op de in de bestekken gestelde eisen. De nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) K11002 ‘Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ speelt daar op in.

BRL K11002

In bestekken worden veelal EMVI criteria geformuleerd die betrekking hebben op de milieukosten indicator (MKI waarde) en/of het percentage secundaire materialen (circulariteit). De MKI waarde en de mate van circulariteit zijn dus belangrijke parameters in het milieuprofiel van een product. Producenten die een certificaat hebben op basis van de BRL K11002 kunnen aantonen dat hun milieuprofiel volgens de juiste normen en op een betrouwbare manier is opgebouwd. Tevens wordt bij deze BRL getoetst of fabrikanten hun producten conform het opgegeven milieuprofiel vervaardigen. Deze nieuwe BRL toetst zaken als aard en herkomst van (secundaire) grondstoffen, mengselsamenstellingen, energiegebruik, gekwalificeerd personeel, gevalideerde softwaretools en conformiteit met normen en regels.

 

De door de producent afgegeven Duurzaamheidsverklaring bevat daarmee geborgde informatie over het milieuprofiel van de betreffende producten. Voor opdrachtgevers in de GWW-sector is het voordeel dat ze dat ze bij gecertificeerde bedrijven ervan uit kunnen gaan dat de milieuprofielen op een praktische en uniforme manier worden getoetst. Datgene dat wordt toegezegd bij inschrijving wordt ook daadwerkelijk op de bouwplaats geleverd. Daardoor hoeven opdrachtgevers niet zelf controles op deze producten uit te voeren.


Waarom Kiwa?

Kiwa is een internationaal kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen wij met certificatiediensten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie en testen. Kiwa is actief in de bouw maar ook in een groot aantal andere marktsectoren.. Wij certificeren o.a. voor ISO 9001, ISO 14001, VCA, Groenkeur, Keurmerk Beeldschoon, Barometer Duurzaam Terreinbeheer, CO2-Prestatieladder, MVO-Prestatieladder en BRL 9334 (Straatwerk).


Geïnteresseerd in Kiwa?

Interesse? Neem dan contact op via telefoonnummer 088-9984676 of mail: salesbouw@kiwa.nl.

Deel dit artikel