Bedrijfsnieuws

Solar Urban Hub - een duurzame en schoner milieu

Industrielicht is verheugd dat zij samen met haar partner Siarq bij kan dragen aan een schoner en duurzaam milieu. Al jaren stijgt de vervuiling van de lucht en heeft dit impact op ons milieu. Landelijk, Europees en wereldwijd worden er doelstellingen gesteld en afspraken gemaakt om dit probleem tegen te gaan. Maar om doelstellingen te halen en afspraken na te komen is het belangrijk dat er gegevens zijn waarmee deze smart gemaakt kunnen worden. Siarq introduceert hiervoor de Solar Urban Hub en is nu te verkrijgen via Industrielicht.

Wat is de Solar Urban Hub?

Een intelligente infrastructuur welke op zonne-energie werkt met omgevingssensoren, elektronica, ledverlichting en communicatieapparatuur om milieu gegevens te meten en wireless te verzenden naar een datacentra/platform. Gegevens worden voornamelijk via LoRA WAN connectiviteit verzameld en kunnen op afstand uitgelezen worden en systeemparameters kunnen hiermee worden gewijzigd. De informatie is dan beschikbaar op het digitale platform. De Solar Urban Hub is een ontwikkeling van Siarq. Een team mensen welke bewust bezig is met SOLAR en duurzame oplossingen voor een beter milieu.

Voordelen van de Solar Urban Hub?

Met de Solar Urban Hub, geplaats op diverse punten binnen een stedelijk gebied, kan de concentratie van verontreinigende stoffen die burgers inademen gemeten worden, waardoor deze te beheersen en te analyseren zijn. De hub voorzien van ledverlichting om de wandelpaden of rijbanen te voorzien van verlichting gevoed door middel van zonne-energie. Daarnaast kunnen andere applicatie worden toegevoegd om milieuresico op te sporen (zoals brand, smog of giftigedampen), waarschuwingen te verzenden in geval van alarmsituaties, geluidsoverlast te detecteren of een appfunctie voor routeopties en file-informatie.

Een ander groot voordeel van de Solar Urban Hub is dat de verzamelde gegevens belangrijk zijn voor de uitdagingen en behoeften van gemeenten en milieudiensten en een bijdrage kunnen leveren aan de andere sectoren zoals milieu, energie, gezondheid en onderwijs. Daarnaast is de Solar Urban Hub een belangrijk instrument voor Smart Cities. Met diverse meetpunten is het mogelijk een representatief resultaat te verkrijgen over gebieden met de hoogste emissies, variatie in concentraties te kunnen waarnemen en om beslissingen en actie te kunnen nemen om problemen op te lossen die de eigenbevolking ten goede komt.

Waarom kiezen voor de Solar Urban Hub?

 1. Voor een betere Smart City infrastructuur.
  • IoT-verbonden sensoren, gecentraliseerd op een unieke en schaalbare manier;
  • Op afstand te monitoren;
  • Een overzichtelijk digitaal platform.
 2. Reductie van energieverbruik, kapitaaluitgaven en milieu-impact.
  • Lage installatiekosten;
  • Stand-alone oplossing (Grid-connectie is een optie);
  • Een veilige en schonere omgeving voor de inwoners;
  • Nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk door de HUB te gebruiken als platform voor meer diensten.
 3. Aantrekkelijk uiterlijk.
  • Organische vorm;
  • Gemakkelijke en natuurlijke integratie van sensoren en IoT-systemen;
  • Eenvoudige adoptie van technologieen in stedelijk gebied.

Lees hier meer over SOLAR URBAN HUB.

Deel dit artikel