Bedrijfsnieuws

Vernieuwd Groenkeurcertificaat voor Griffioen

Op 12 juli jl. ontving Stefan Verbunt, directeur van Griffioen Wassenaar B.V. het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten op de vestiging in Boskoop. Dit certificaat is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst tussen SMK en Stichting Groenkeur voor certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten.

Sinds 1 januari van dit jaar is nog maar één certificatieschema van toepassing: het heet 'On the way to PlanetProof' en wordt beheerd door SMK. Alle telers met een PlanetProof-certificaat Duurzamere Boomkwekerijproducten kunnen zonder verdere kosten het certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten ontvangen en daarmee het Groenkeur-logo gebruiken. 


Stichting Groenkeur heeft een sterke positie in de overheidsmarkt waar het gaat om aanbestedingstrajecten voor groenvoorzieningen. Van daaruit is eveneens vraag naar gecertificieerde producten. Daarom heeft Griffioen gekozen voor het Groenkeur-certificaat. ‘Wij zijn continu bezig om onze teelt van vaste planten te verduurzamen en zo te werken aan een betere leefomgeving. Het certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten bevestigt dit.’, aldus Arie Ravensbergen, teeltverantwoordelijke bij Griffioen Wassenaar.


Voor de nabije toekomst geldt dat er een toenemend belang is om duurzaam werken te integreren in de bedrijfsvoering. On the way to PlanetProof-telers werken aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en meer groen op het bedrijf. Daarnaast doet circulariteit zijn intrede binnen de groensector, waardoor de vraag naar duurzaam geteelde boomkwekerijproducten naar verwachting zal toenemen. 

Deel dit artikel