Blog

Calimero

Ik schreef het de vorige keer al, dit blog gaat over Calimero. Jullie kennen hem vast wel, dat tekenfilmkuikentje uit onze jeugd dat met enige regelmaat riep: ‘Want zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk!’ Wereldberoemd werd hij. Er is zelfs een complex naar hem genoemd, het Calimero-complex. Speciaal voor mensen, organisaties of landen die het gevoel hebben dat ze vanwege hun kleine omvang ten opzichte van een andere partij niet serieus worden genomen.

Ook in het Land der Openbare Verlichting leven Calimero’s. Ik denk daarbij aan kleine bedrijven, die zich staande houden tussen de machtige Goliaths. Maar ook aan mensen van kleine gemeenten, die met 0,5 fte of minder de openbare verlichting in hun gemeente gaande moeten houden. En dan liefst ook nog innoveren, op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, et cetera. Ik heb bewondering voor die Calimero’s. Die dappere werkers, die het in hun eentje moeten redden, zonder te kunnen overleggen met een naaste collega. En ondertussen verwachten we als maatschappij dat dit geen effect heeft op de kwaliteit van de openbare verlichting. 

 

Hoe zorg je dat je in deeltijd over voldoende expertise beschikt om invulling te geven aan de taak van openbare verlichting? Is er sprake van een Calimerocomplex, dat kleine gemeenten het gevoel hebben niet serieus te worden genomen? Nee, dat niet. Maar meer aandacht voor deze groep is wel degelijk op zijn plaats. Beheerders die fulltime aandacht mogen geven aan de openbare verlichting kunnen niet alleen de kwaliteit binnen hun eigen gemeente borgen, maar ook acteren op een landelijk niveau. Daardoor wordt de landelijke beeldvorming voor wat betreft de openbare verlichting vooral door de grotere gemeenten bepaald. 

 

Gelukkig bestaan er enkele regionale platforms op basis waarvan er kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking is, ook voor kleine gemeenten. Echter, lang niet in alle regio’s bestaat er een dergelijk platform. Ook OVLNL vertegenwoordigt lang niet alle gemeenten. Hoe zorgen we er met elkaar dat de kwaliteit geborgd wordt, dat er meer verbinding ontstaat? Dat er voldoende reflectie is en dat de kennis op pijl blijft? Bij grote, maar ook bij kleine gemeenten. Hier ligt een taak bij iedereen die werkzaam is binnen het werkveld. En ook bij OVLNL!

 

Op het Ruimte en Licht Festival zijn er daarom drie kennissessies speciaal voor kleinere gemeenten. En ook de OVL-monitor, die op het festival gepresenteerd wordt, besteedt aandacht aan het verschil tussen grote en kleinere gemeenten. Ik hoop dus dat het jullie lukt om, ondanks de hoge werkdruk en het beperkt aantal fte’s, op 17 november naar Eindhoven te komen. Juist ook de OVL-ers van de kleinere gemeenten verdienen het om een dagje in het licht te staan!

Deel dit artikel