Blog

Circulariteit en OVL

Een lang gekoesterde wens van mij is gerealiseerd: de eerste Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting. Wat zijn we er trots op! Maar… niet voor lang. Want we staan nog maar aan het begin. Het begin van een lang traject, waarbij ongewis is welke wegen we precies moeten bewandelen om ons eigenlijke doel te bereiken: een circulaire economie waarin geen afval meer bestaat.

De circulaire economie is een noodzakelijke aanvulling op ons huidige systeem. Door arbeidsdeling en moderne technologie heeft dat systeem kunnen uitgroeien tot het niveau waar we nu staan. De grens is echter in zicht. Verdere groei van onze economie betekent het gebruik van steeds meer grondstoffen. Grondstoffen die eindig zijn, in sommige gevallen al over enkele decennia.

 

De doelstelling van de rijksoverheid ‘Nederland 100% circulair in 2050’ is dus geen loze kreet of op hol geslagen ambitie, maar bittere noodzaak. Voor ons allemaal. Om ons bestaansniveau, en dat van de generaties na ons, te handhaven en liefst zelfs te verbeteren. Om onze wereld leefbaar te houden. Circulariteit zal als een rode draad door onze economie en maatschappij gaan lopen. Het is de uitdaging van de 21ste eeuw. Voor ons allemaal. Dus ook als het gaat om Openbare Verlichting.

Voorbeelden

Op dit moment zijn er in ons werkveld, naast antwoorden, vooral nog heel veel vragen.

 

Enkele voorbeelden zijn:

  • Hoe kunnen we in de ontwerpfase rekening houden met circulariteit?
  • In hoeverre zijn de benodigde armaturen en masten circulair geproduceerd?
  • In welke mate wordt er bij onderhoud en beheer circulair gewerkt?
  • In welke mate worden armaturen en masten circulair afgevoerd na einde levensduur?

Keten-denken

Geen van deze vragen kan door één enkele organisatie worden beantwoord. Het vergt relationeel denken, ook wel keten-denken genoemd. Je kunt het zien als een tegenbeweging van dat waar onze huidige economie op gebouwd is: arbeidsdeling, waardoor iedereen slechts verantwoordelijk is voor een heel klein stukje van het proces. Bij keten-denken herstellen en versterken we juist de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Bij het ontvouwen van het keten-denken ontstaat er een heel netwerk, die de verschillende ketens met elkaar verbindt. Verbindingen tussen de harde en de zachte wetenschap. Verbindingen die ontstaan, niet om te ontrafelen maar juist om belangrijke onderdelen met elkaar te verbinden. Zo ontstaan er nieuwe krachten voor een mooi en stabiel bestaan.

 

Ook aan de slag met openbare verlichting en circulariteit? Samen zetten we idealen om in praktische, concrete (pilot)projecten en kennis! Mail naar circulariteit@ovlnl.nl

Deel dit artikel