Blog

Expertcolumn; werken aan een circulaire openbare ruimte

Geert Hendriks is Strategisch adviseur duurzaamheid bij de gemeente Nijmegen. In zijn expertcolumn vertelt hij over een duurzame inrichting van de openbare ruimte: “duurzaamheid bereiken we door eenvoudig denken, verspilling te voorkomen, innovatie en samenwerking.”

Veel mensen zijn bezig om hun leefstijl en werk zo duurzaam mogelijk in te richten, maar deze groep mensen vormen nog slechts een kopgroep die maar moeizaam uitbreidt. Vanuit mijn functie is mijn strategie erop gericht om collega’s te laten zien dat in het fysieke domein duurzaam werken leuker, makkelijk, en niet duurder hoeft te zijn. Dat doen we in Nijmegen door projecten in de openbare ruimte te initiëren die gericht zijn op een duurzamer resultaat, ‘hands on’ dus.

De Green deal GWW 2.0 is voor ons de leidraad. Om een zo compleet mogelijk zicht te krijgen op de ambities van de relevante kennisdragers en aanwonenden bij een project gebruiken we sinds 2018 het ambitieweb. Vervolgens gaan we met die ambities de markt op om een aannemer te vinden die de beste visie heeft om met ons die ambitie waar te maken, prijs is géén gunningscriterium. Met de aannemer wordt samen gewerkt naar een zo duurzaam mogelijk ontwerp. Daarna wordt bepaald welke materialen gebruikt worden. De aannemer zorgt voor de realisatie van het project. Tot nu toe behalen we enorm duurzame resultaten met deze werkwijze die aantoonbaar niet meer tijd vraagt en binnen de budgetten blijft. Bij die is sprake van verlaging van de CO2-emissie waarbij de meest simpele maatregel is dat er scherp gekeken wordt naar vermindering van verharding. Dat betekent minder grondstoffen, productie, machines en transport, maar ook meer infiltratie en verlaging hittestress. De materialen in het project of uit andere projecten worden zo veel mogelijk hergebruikt, verhoging circulariteit dus. Hergebruik van materialen betekent vaak verlaging van de kosten waarmee financiële ruimte is voor innovaties die broodnodig zijn voor onze toekomst. Bij elk project worden aanwonenden gestimuleerd mee te denken over hun omgeving, afkoppeling regenwater en vergroening van hun perceel.

Het eerste project wat we op deze manier aangepakt hebben is de reconstructie van de Malderburchtstraat. een belangrijk uitgangspunt voor dit project was dat we de aanpak direct toe kunnen passen op volgende projecten zonder financiele of andere obstakels. In dit project is 48 procent reductie op CO2 emissie behaald, 94 procent van de materialen uit het project wordt hergebruikt. In het project is 54 procent van het materiaal circulair. Verder is er stevig vergroend en is de infiltratie van regenwater verhoogt. Deze aanpak is vastgelegd in een proces die we de Malderbruchtmethode noemen en wordt dit jaar ingezet voor drie andere projecten. Met deze strategie heb ik er vertrouwen in dat we de doelen op CO2 en circulariteit in 2050 gaan halen. 

Duurzaamheid bereiken we door eenvoudig denken, verspilling te voorkomen, innovatie en samenwerking. Doen jullie mee?

Deze blog is verschenen in Straatbeeld 5, thema Projecten & Producten. Download hier gratis het magazine!

Deel dit artikel