Expertcolumn Lodewijk Hoekstra

woensdag 6 januari 2021
timer 3 min
Lodewijk Hoekstra is oprichter en eigenaar van NL Greenlabel en voorvechter van een duurzame wereld. In zijn expertcolumn vertelt hij over het belang van Natura 2000-woonwijken.

Tot 2030 moeten in Nederland volgens de plannen van de regering maar liefst 1 miljoen woningen worden gebouwd om te voldoen aan de woningbehoefte. Daarnaast wil minister Schouten de komende tien jaar 37.000 hectare bos laten aanplanten, is er veel ruimte nodig voor klimaatadaptatie en hernieuwbare energie op land en moet er tenslotte ook voldoende plek overblijven voor bedrijvigheid, recreatie en infrastructuur. Als we nog toevoegen dat twee derde van het Nederlandse landoppervlak wordt gebruikt voor intensieve landbouw, dan zal duidelijk zijn dat het nog gezellig gaat worden in ons kikkerlandje.

Hoe gaan we dat aanpakken? Vaak wordt dit probleem sectoraal benaderd. Hier landbouw, daar natuur, elders een woonwijk en verderop nog wat energie-opwekking. Voor elke vierkante meter is een bestemming vastgelegd. Maar wat gebeurt er als we dat combineren? Wat als we Natura 2000-woonwijken gaan bouwen?

Jawel, laten we bij de woningbouw de natuur als uitgangspunt nemen. Laten we wijken bouwen die biodiversiteit toevoegen en een fijne, gezonde plek voor mensen vormen! De tijd van gebieden die bestaan uit 100 procent werken, wonen of recreëren ligt definitief achter ons. De Covid-crisis heeft dat nog duidelijker gemaakt. Bestaande en nieuwe plannen moeten op zijn minst ruimte bieden aan een goede menging van functies in samenspraak met de bewoners.

Een goed voorbeeld van een menging van functies is natuurinclusief bouwen, ofwel het versterken van ecosystemen op en om een gebouw. Op initiatief van NL Greenlabel heeft een brede coalitie, van bouwers tot natuurorganisaties, aan het kabinet gevraagd om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. Daarop heeft minister Schouten toegezegd dat ze natuurinclusief bouwen ‘algemeen gangbaar’ wilt maken. In Den Haag staat dit thema dus op de agenda!

Ook heeft LNV onlangs haar steun uitgesproken voor het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving, dat NL Greenlabel samen met CROW ontwikkelt. Op dit platform zal elke terreineigenaar, ontwikkelaar of beheerder in het kader van de Omgevingswet kunnen verkennen welke integrale duurzame kansen er liggen. Zogenaamde ‘synergiekansen’ vormen namelijk het kernstuk van de Omgevingswet, zodoende is het belangrijk om nu al te beginnen om functies te stapelen. De urgentie is groot.

Maar het plan voor Natura 2000-woonwijken gaat verder. Het betekent dat ecologie en biodiversiteit het vertrekpunt van iedere bouwopgave vormen en meerwaarde voor mens en natuur wordt gecreëerd. Natuurinclusief, circulair en duurzaam zijn daarvoor de randvoorwaarden. Zo zal het geen probleem vormen om een miljoen woningen bij te bouwen, bossen aan te leggen en gebieden voor klimaatadaptatie te realiseren.

Deze column is verschenen in Straatbeeld 6 2020. Download hier het magazine.

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Ruinen zet met kwaliteitsimpuls centrum weer op de kaart

10 mei om 13:13 uur
Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum. Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, waar…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Stappenplan klimaatadaptie en energietransitie

22 apr om 08:00 uurtimer4 min
In 4 stappen een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en energietransitie. Tijdens het opstellen van een…
Lees verder »

Omgevingsvisie gemeente Assen; groen, toegankelijk, ontspannen en veilig

14 apr om 08:00 uurtimer2 min
Het college van B&W van de gemeente Assen heeft de Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Het doel is om wat Assen…
Lees verder »

Park Vijfsluizen in Vlaardingen showcase van een klimaatadaptieve woonwijk

12 apr om 08:00 uurtimer3 min
In het oosten van Vlaardingen werkt projectontwikkelaar Heijmans aan Park Vijfsluizen. In deze woonwijk staan de…
Lees verder »