Expertcolumn; werken aan een circulaire openbare ruimte

dinsdag 17 november 2020
timer 3 min
Geert Hendriks is Strategisch adviseur duurzaamheid bij de gemeente Nijmegen. In zijn expertcolumn vertelt hij over een duurzame inrichting van de openbare ruimte: “duurzaamheid bereiken we door eenvoudig denken, verspilling te voorkomen, innovatie en samenwerking.”

Veel mensen zijn bezig om hun leefstijl en werk zo duurzaam mogelijk in te richten, maar deze groep mensen vormen nog slechts een kopgroep die maar moeizaam uitbreidt. Vanuit mijn functie is mijn strategie erop gericht om collega’s te laten zien dat in het fysieke domein duurzaam werken leuker, makkelijk, en niet duurder hoeft te zijn. Dat doen we in Nijmegen door projecten in de openbare ruimte te initiëren die gericht zijn op een duurzamer resultaat, ‘hands on’ dus.

De Green deal GWW 2.0 is voor ons de leidraad. Om een zo compleet mogelijk zicht te krijgen op de ambities van de relevante kennisdragers en aanwonenden bij een project gebruiken we sinds 2018 het ambitieweb. Vervolgens gaan we met die ambities de markt op om een aannemer te vinden die de beste visie heeft om met ons die ambitie waar te maken, prijs is géén gunningscriterium. Met de aannemer wordt samen gewerkt naar een zo duurzaam mogelijk ontwerp. Daarna wordt bepaald welke materialen gebruikt worden. De aannemer zorgt voor de realisatie van het project. Tot nu toe behalen we enorm duurzame resultaten met deze werkwijze die aantoonbaar niet meer tijd vraagt en binnen de budgetten blijft. Bij die is sprake van verlaging van de CO2-emissie waarbij de meest simpele maatregel is dat er scherp gekeken wordt naar vermindering van verharding. Dat betekent minder grondstoffen, productie, machines en transport, maar ook meer infiltratie en verlaging hittestress. De materialen in het project of uit andere projecten worden zo veel mogelijk hergebruikt, verhoging circulariteit dus. Hergebruik van materialen betekent vaak verlaging van de kosten waarmee financiële ruimte is voor innovaties die broodnodig zijn voor onze toekomst. Bij elk project worden aanwonenden gestimuleerd mee te denken over hun omgeving, afkoppeling regenwater en vergroening van hun perceel.

Het eerste project wat we op deze manier aangepakt hebben is de reconstructie van de Malderburchtstraat. een belangrijk uitgangspunt voor dit project was dat we de aanpak direct toe kunnen passen op volgende projecten zonder financiele of andere obstakels. In dit project is 48 procent reductie op CO2 emissie behaald, 94 procent van de materialen uit het project wordt hergebruikt. In het project is 54 procent van het materiaal circulair. Verder is er stevig vergroend en is de infiltratie van regenwater verhoogt. Deze aanpak is vastgelegd in een proces die we de Malderbruchtmethode noemen en wordt dit jaar ingezet voor drie andere projecten. Met deze strategie heb ik er vertrouwen in dat we de doelen op CO2 en circulariteit in 2050 gaan halen. 

Duurzaamheid bereiken we door eenvoudig denken, verspilling te voorkomen, innovatie en samenwerking. Doen jullie mee?

Deze blog is verschenen in Straatbeeld 5, thema Projecten & Producten. Download hier gratis het magazine!

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Ruinen zet met kwaliteitsimpuls centrum weer op de kaart

10 mei om 13:13 uur
Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum. Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, waar…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Stappenplan klimaatadaptie en energietransitie

22 apr om 08:00 uurtimer4 min
In 4 stappen een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en energietransitie. Tijdens het opstellen van een…
Lees verder »

Omgevingsvisie gemeente Assen; groen, toegankelijk, ontspannen en veilig

14 apr om 08:00 uurtimer2 min
Het college van B&W van de gemeente Assen heeft de Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Het doel is om wat Assen…
Lees verder »

Park Vijfsluizen in Vlaardingen showcase van een klimaatadaptieve woonwijk

12 apr om 08:00 uurtimer3 min
In het oosten van Vlaardingen werkt projectontwikkelaar Heijmans aan Park Vijfsluizen. In deze woonwijk staan de…
Lees verder »