Stedelijk beheer 'The missing link'

woensdag 21 november 2018
timer 3 min
Belgisch architect Joachim Declerck gaat tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte in op zijn verwondering over de beheerwereld, hoe hij die ontdekt heeft door de inzending van de kopgroep Beheer bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2018 en welke stappen hij ziet voor de beheerwereld om een centrale plek in te nemen in het vullen van de missing link.

De steden van de kopgroep Beheer (Zwolle, Zoetermeer, Leiden, Almere, Rotterdam) hebben een inzending gedaan bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam waarbij ze oproepen om stedelijk beheer een centrale plek te geven bij het invullen van de missing link. Je ziet nu dat veel vanuit de ontwerpwereld wordt nagedacht over circulaire, energie, maatschappelijke, en andere transitieopgaven. De beheerwereld heeft echter de middelen en kennis om innovaties toe te passen. Iedere ingreep in de openbare ruimte is immers een kans voor vernieuwing.

IABR - Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2018

De Biënnale (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en met name de stedenbouw van groot maatschappelijk belang is. De biënnale is geen doel, maar middel: een internationaal podium voor kennisoverdracht tussen ontwerpers, tussen steden, tussen overheden, en tussen vakmensen en publiek, om de brug te slaan van ontwerpend onderzoek naar actie, van verbeelding naar realisatie.

Beheer als transitiesleutel

De curatoren van de IABR zien stedelijk beheer als transitiesleutel voor de grote transities die in steden moeten plaatsvinden en hebben daarom de inzending geselecteerd. De Biënnale (IABR) edities van 2018 en 2020 staan in het teken van de zoektocht hoe de Sustainable development Goals van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs gerealiseerd kunnen worden. Urgentie en doelen zijn helder, en de vraag is niet langer of we ons moeten aanpassen, maar hoe we dat kunnen doen. Daarover is veel onzekerheid, daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie?

Joachim Declerck

Joachim Declerck (1979) is ingenieur-architect, en oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels (AWB)— Europese denk-en-doe-tank voor innovatie op vlak van architectuur, stedelijke en territoriale ontwikkeling. Hij is sinds 2014 gastprofessor aan de Universiteit Gent (BE). Ook is Declerck curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). De rode draad in zijn werkzaamheden is de inzet van ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling als hefbomen voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke transities.''

Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2018 is dé kennis- en ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Op donderdag 22 november in Kunstlinie Almere Flevoland kijken we 'Met andere ogen' naar de Toekomst van Beheer van de openbare ruimte aan de hand van theorie en praktijkervaringen. Daarnaast bieden we volop ruimte om te netwerken met vakgenoten en organisaties.

Schrijf u in of lees meer over het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte.

Meer artikelen met dit thema

Almere werkt aan een groene, gezonde stad voor de toekomst

26 jul om 14:23 uurtimer4 min
Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Voor deze grote…
Lees verder »

Goed beheer van speelruimte begint met een goed plan

22 jul om 15:49 uurtimer3 min
De ene gemeente heeft 10 speelplekken in beheer, de ander 100 of meer dan 1000. Bureau Speelplan komt in veel…
Lees verder »

Wanneer klopt het verhaal weer?

15 jul om 08:00 uurtimer5 min
Over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt voor het beheer van de openbare ruimte.
Lees verder »

Onderzoek naar duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

12 jul om 08:28 uurtimer8 min
Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar vergroening vergroot ook de…
Lees verder »

Gerichte bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

8 jul om 09:04 uur
De Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa en helaas ook in Zwolle. Om de plant te…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Ommekes

6 jul om 16:08 uurtimer3 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Bijen-vriendelijke beplanting. Al eens aan gedacht?

6 jul om 14:23 uurtimer3 min
Jaap Molenaar is directeur van het Bijen educatiecentrum van de Bijenstichting. In zijn expertcolumn roept hij op…
Lees verder »

Budgetbeheer, duurzaamheid en veiligheid

30 jun om 16:13 uurtimer5 min
De media staan bol van berichten over bezuinigingen bij gemeenten door de coronacrisis. Zo schrijft De Volkskrant…
Lees verder »