Nieuws

Binnenstad Apeldoorn moet groen stadspark worden

Winkelen in de groene Parkstraat en relaxen in het Griftpark? Als het aan de gemeenteraad van Apeldoorn ligt wordt dit realiteit in de binnenstad. Het zijn enkele plannen die beschreven staan in het ontwikkelperspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’.

Dat binnensteden aan het veranderen zijn is in elke grote stad zichtbaar. Wethouder Maarten van Vierssen zegt erover: "Apeldoorn staat net als veel andere steden voor een aantal grote opgaven. Zo verandert de manier waarop we winkelen, groeit de behoefte aan woningen en aan schone mobiliteit en kampen we met effecten van klimaatverandering. Alle partners voelen een urgentie om met de binnenstad aan de slag te gaan. Ondanks deze uitdagende tijden hebben we allemaal een doel: onze binnenstad zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Ik ben blij dat dit in het stadspark van Apeldoorn samenkomt."

Het stadspark is een metafoor voor de ambities die het ontwikkelperspectief voor de binnenstad heeft. De stad heeft vele parken en wordt omringd door natuur. Maar juist in de binnenstad is het voor Apeldoorn kenmerkende groen minder terug te vinden. Van Vierssen: "Het principe van het stadspark is een economische én een ‘groene’ agenda samen. Het enige echte groene hart van Nederland is de Veluwe. De binnenstad als stadspark maakt van de binnenstad de groene motor. Hiermee kan Apeldoorn zich duidelijk positioneren en profileren. En kan het groeien op een manier die bij de stad past; het is een ambitie die ons past als een maatpak."

Ontwikkelperspectief

De ambitie is een drastische vergroening van 10 procent extra groene ruimte en 3000 nieuwe bewoners in de binnenstad. Daarmee neemt de aantrekkelijkheid van de binnenstad toe. Wethouder van Vierssen: "Juist met alle partners en bewoners in de stad komen we tot de invulling en uitwerking van het Stadspark. Heel bewust willen we daarom met dit ontwikkelperspectief richting geven. Zodat we samen tot de invulling van het stadspark komen. En daarmee gaan we door op de weg die we zijn ingeslagen. Want dit plan hebben we met inzet en denkkracht van veel partners gemaakt." De gemeente geeft de samenwerking vorm in het nog uit te werken concept van een Stadsparkatelier. Partners, bewoners en ondernemers worden actief meegenomen. De eerste projecten die vanuit dit plan nu verder worden onderzocht en uitgewerkt zijn: de Parkstraat, het Spoorpark met het Stationsplein, het Griftpark en een nieuwe manier van omgaan met mobiliteit in de stad.

Het ontwikkelperspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ wordt onderdeel van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie beschrijft de ontwikkelingen van de gemeente Apeldoorn richting 2040. De gemeente verwacht de Omgevingsvisie in de zomer van 2021 klaar te hebben.

Lees ook:
Apeldoornse klimaatstraat eerste zaadje voor klimaatbestendig centrum

Deel dit artikel