Nieuws

Omgevingswet laat langer op zich wachten

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Het kost meer tijd dan verwacht, mede omdat de maatregelen rond de coronacrisis flinke impact hebben op alle partijen die werken aan de Omgevingswet.

Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. De maatregelen rond de coronacrisis hebben flinke impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. "Ik zie dat de decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders op creatieve wijze doorwerken aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door. Aan de andere kant is de verwachting dat de coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet", schrijft minister van Veldhoven.

Nieuwe inwerkingtredingsdatum

Uitstel ligt dus voor de hand. Hoeveel extra tijd er nodig is, wil de minister eerst bespreken met alle betrokkenen. "Gecombineerd met de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, zie ik op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen. De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus maakt dat ik nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum, zodat bevoegd gezagen zich nu eerst kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen van corona. Na overleg met de bestuurlijke partners zal ik u meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum."

Lees meer over het uitstellen van de Omgevingswet.

Deel dit artikel