Nieuws

Wie wint Light Challenge 2015?

Vanavond vindt in Nijmegen de finale van Light Challenge 2015 plaats. Na een jaar van brainstormen, conceptontwikkeling, coaching en proefdraaien presenteren de deelnemers vandaag hun concepten aan de jury. Wie zijn de kanshebbers?

Thema van dit jaar is 'Nieuw licht op de binnenstad'. Steden krijgen de mogelijkheid om hun stadscentrum opnieuw te laten ontwerpen. Welke ontwikkelingen en trends zijn er en hoe ziet een duurzame en leefbare binnenstad er in 2020 en 2050 uit? Met input van bewoners, gebruikers en andere stakeholders worden studententeams uitgedaagd een innovatief lichtconcept te ontwerpen. Hierbij worden zij ondersteund door partners uit bedrijfsleven en onderwijs. Een vakjury bepaalt uiteindelijk het beste innovatieve en duurzame ontwerp.

Pijlers in het ontwerp zijn:

  • Leefbaarheid en economisch klimaat
  • Transities en interacties
  • Duurzaamheid en energie

 

De opvolger van team Nijmegen dat in 2013 de wedstrijd won moet komen uit de volgende elf deelenemende teams. 

 

Team Heerenveen

Coach: Piet Zijlstra

Onderwijsinstelling: NHL en Hanze Hogeschool

Teamleden: Theun ter Velde, Joey Schotanus, Jordin Schonewille, Jeroen Hut, Eloy Lankheet

Teampartners: IBM, Eleq, stichting OV Friesland

Concept: Light Sphere

 

Het Molenplein in Heerenveen wordt momenteel gebruikt als parkeerterrein en dan met name overdag. Via een aantal stegen bereikt men de Dracht, een belangrijke winkelstraat in het centrum van de stad. De lichtoplossing Light Sphere bestaat uit een aantal holle buizen. Het licht schijnt vanuit de grond omhoog op een bol die het licht vervolgens verspreidt.

 

Team Almere

Coach: Carlijn Timmermans

Onderwijsinstelling: Hogeschool Windesheim

Teamleden: Marissa da Thesta, Jacobs de Bok, Nathalie Houben, Dustin Vos, Ruben Boelhouwers

Teampartners: SAPA, Smart Society Service, Industrie Licht

Concept: Spot

 

De opdracht voor dit team is om het werk- en leefklimaat op de Markt in Almere Haven te verbeteren. Er is veel leegstand op het plein, het centrum wordt hierdoor minder aantrekkelijk. De Markt wordt momenteel nauwelijks gebruikt, hooguit als doorsteek van het noordelijke naar het zuidelijke deel van het centrum. Met het concept Spot wil team Almere de verblijfsduur op het plein verhogen. Het concept bestaat uit vier lichtlagen op verschillende hoogten waardoor vlekken en lichtringen op het plein vallen.

 

Team Smallingerland

Coach: Richard Boerop

Onderwijsinstelling: Hanze Hogeschool

Teamleden: Els Huizenga, Robin de Jong, Kevin Gelling, Nico Oost

Teampartners: Philips, Echt Licht

Concept: Rivier van licht

 

De studenten moeten een lichtontwerp maken voor de verbindingen in het centrum van Drachten en zich met name richten op de verbinding Oudeweg-Westerstraat-Noorderbuurt. De studenten verzonnen een lichtgevend riviertje. Als je erop loopt ontstaan kringen. Ook op de muren worden projecties gerealiseerd die kunnen variëren met de seizoenen. De stroom voor dit project wordt gegenereerd door zonnepanelen op de daken aan weerskanten van de steeg.

 

Team Groningen

Coach: Marieke Wiersma en Marloes de Bie

Onderwijsinstelling: Alfa College

Teamleden: Martijn Schokker, Bas Meijer, Jesse Lars Huisman, Joao Gonga Edilson, Michel Hidding, Casper Tiggelaar, Thijs Nannenberg, Joshua Latupeirissa

Teampartners: TAUW, Gampet Plastic, D-Next

Concept: Man of Innovation

 

De Westerhaven in Groningen is een op zichzelf staand winkelcentrum binnen het centrum van de stad. De 25 ondernemers in dit gebied willen een nieuwe impuls geven aan het gebied. Enerzijds door met looplijnen de route naar de binnenstad aan te geven, anderzijds door het verblijfklimaat te verbeteren in de stad. Het concept van het team bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste tegels die oplichten als je erop loopt, dynamic lighting. Daarnaast hebben de studenten een aantal palen ontworpen die van onder worden verlicht. Ook het straatmeubilair wordt meegenomen in het concept, in de nieuwe fietsenrekken moet de haven terugkomen.

 

Team Almelo

Coach: Eline Schrijvers & Mike Kriele

Onderwijsinstelling: Saxion Hogeschool en UT Twente

Teamleden: Ruben ten Asbroek e.a.

Teampartners: Kaal Masten, CGI, Buitengewoon Consultancy

Concept: LED Brick en AmbiCouch

 

De opdracht voor deze studenten luidde: Verleid Almelo met een lichtontwerp voor het Kerkplein. Dit plein wordt met een klein steegje verbonden met het winkelgebied van Almelo. Momenteel ligt het Kerkplein niet in de looproute van het kernwinkelgebied, terwijl het historische karakter van het plein meer aandacht verdient. Team Almelo verzon voor dit probleem twee oplossingen, de LED Brick en de AmbiCouch. De LED Bricks zijn straatstenen die oplichten voor voetgangers en fietsers en stippelen zo een pad uit. De AmbiCouch is een interactieve bank. Als mensen erop gaan zitten kleuren de nieuw te plaatsen lichtmasten op het plein mee en verschijnen er projecties op de kerktoren op het plein.

 

Team Nijmegen

Coach: André ter Velde en Marnix Lieffijn

Onderwijsinstelling: TUe

Teamleden: Myrte van Dongen, Carola Brus, Gerke van Garderen, Stijn Ebbers

Teampartners: RHDHV, Lightwell Holding, Spectrum

Concept: TWINKLE

 

Zoek met licht een oplossing voor de uitgaansproblematiek in het steegje Karrengas in Nijmegen. Hiermee gingen de studenten van TUe aan de slag. In dit steegje wordt veel overlast veroorzaakt en dan met name in de nacht. Het team wil dit oplossen met een design dat sfeer en identiteit brengt en minder anonimiteit. De filosofie hierachter is dat mensen die iets slechts in de zin hebben niet zitten te wachten op extra licht in de vorm van geprojecteerde lichtpuntjes op de muren die naar ze toe bewegen. Mensen die geen rottigheid willen uithalen zullen hier geen moeite mee hebben.

 

Team Bergen op Zoom

Coach: Willem van Leusden en Irene Bruines

Onderwijsinstelling: TUe

Teamleden: Eva de Bruijn, Donovan Lewis, Omar Al-Ouf, Jim Stolk

Teampartners: Ziut, Infra Engineering

Concept: Bastion

 

De route van de parkeergarage Lindenbaan naar de Grote Markt in Bergen op Zoom is weinig aantrekkelijk en niet helder aangegeven. Met een lichtoplossing moet hier verandering in komen. De studenten kwamen met het concept Bastion, de vorm van Bergen op Zoom is hiervoor de inspiratie geweest. Het bestaat uit een 2-facedesign armatuur, dat aan elke kant een andere kleur heeft en op meerdere punten langs de route wordt geplaatst. Zo weet je intuïtief welke kant je op moet lopen. Richting stad is het licht helder en geeft het de bezoeker een energiek gevoel, de andere kant op is het licht juist ontspannend.

 

Team Rotterdam 1

Coach: Tom de Vries

Onderwijsinstelling: Hogeschool van Rotterdam

Teamleden: Michel Heikamp, Kevin Voorhout, Olivier Doesburg, Ian van Mourik

Teampartners: Vodafone, Citytec

Concept: On en Off

 

Maak een innovatief lichtplan met unique selling point voor het Oude Noorden in Rotterdam. Twee teams gingen met deze opdracht aan de slag. Eén van de concepten is On en Off. Op de Noordboulevard zijn 210 winkels gevestigd over 750 meter. Men klaagt over verkeersoverlast, leegstand en weinig sfeer. Het concept bestaat uit een netwerk van stoeptegels met daarop een projectie van lichtpuntjes die een twinkeleffect geven. ’s Nachts heb je het idee dat je op een sterrenhemel loopt. Om de verkeersveiligheid te verhogen wil het team ondanks de 30-kmzone zebrapaden laten aanleggen.

 

Team Rotterdam 2

Coach: Ruben Fernandez

Onderwijsinstelling: TU Delft

Teamleden: Jan de Boer, Iris ten Brink, Emma Cherim, Frida van Muiswinkel, Omar Link

Teampartners: Stedin, Luminext, Heymans

Concept: Satue of Diversity

 

Ook dit team vond een lichtoplossing voor het Oude Noorden in Rotterdam, dit keer in de vorm van een opvallende lichtmast, geïnspireerd op het Vrijheidsbeeld in New York. Het ontwerp bestaat uit meerdere lampen die op twee manieren licht geven: bovenin en op de grond, waar verschillende kleuren verschijnen door het gekleurde glas in het armatuur. Om voorbijgangers ertoe te bewegen rommel op te ruimen komt er een gleuf in de mast. Wie z’n troep erin gooit wordt beloond door de lichten die aan gaan.

 

Team Amsterdam 1

Coach: Linda van de Sande

Onderwijsinstelling: Hogeschool van Amsterdam

Teamleden: Nickel Blankevoort, Nick Cornelissen, Matthijs Janssen, Lazar Joviç, Anouar Najim

Teampartners: Schréder, HIG Traffic

Concept: At home in Amsterdam

 

De stegen rondom het Rokin zijn allemaal erg verschillend, maar roepen bij bewoners en bezoekers gevoelens van onveiligheid op. Sommige stegen zijn breed, andere juist zo smal dat je er maar met één tegelijk doorheen kunt. Team Amsterdam1 wilde een huiselijk gevoel creëren, het idee dat er sociale controle is. De overeenkomsten tussen alle verschillende stegen zat hem in de oude, dichtgetimmerde kozijnen. Door met projecties deze kozijnen weer nieuw leven in te blazen krijgt de voorbijganger het idee dat er achter die kozijnen mensen wonen.

 

Team Amsterdam 2

Coach: Dick Vonk

Onderwijsinstelling: Hogeschool van Amsterdam

Teamleden: San San Nguyen, Brique Sibbing, Suzanne Veen, Vincent Verster, Tessa de Vries

Teampartners: Inductrielicht, Anker Stuy

Concept: The Wave

 

Ook team Amsterdam 2 houdt zich bezig met de stegen rondom het Rokin, maar dan aan de andere kant van de weg. Het team heeft twee van de zes stegen uitgekozen om zich op de focussen. Het concept is een belicht kunstobject en sluit qua vormgeving aan bij de omgeving. De stegen verbinden het Rokin met de Nes, een culturele hotspot met veel horeca. Het concept Wave is modulair, onderhoudsvrij, energieneutraal door het gebruik van windmolens die energie opwekken.

 

 

Deel dit artikel