Nieuws

Proef met 'koud asfalt' Rotterdam

In opdracht van gemeente Rotterdam legt Dura Vermeer Infrastructuur ‘koud asfalt’ aan op de Gordelweg en Kanaalweg. Het gaat om een proefvak van meer dan 4000 m2 met zogenaamd lage temperatuur asfalt, dat kwalitatief even sterk is als gewoon asfalt, maar met minder CO2 uitstoot bij de productie.

Proef met ‘koud asfalt’ Rotterdam


Lagere productietemperatuur

Dit is asfalt dat wordt geproduceerd bij een temperatuur tussen 100 en 130 graden in plaats van de gebruikelijke 170 graden. Hiermee wordt bijgedragen aan de reductie van de CO2-uitstoot en vermindering van energiegebruik door de asfaltcentrales. Dura Vermeer, gemeente Rotterdam, Agentschap NL, Universiteit Twente, M+P en Intron hebben onderzoek gedaan naar de emissies, de verwerkbaarheid van het asfalt, de CO2 reductie en de levenscyclusanalyse. Functionele proeven hebben aangetoond dat het lage temperatuur asfalt kwalitatief gelijkwaardig is aan normaal asfalt.Noordelijke randweg

Op het proefvak past Dura Vermeer de in eigen huis ontwikkelde asfaltsoorten Ecopave H en W toe. Deze zorgen voor een CO2-reductie tussen de 15 en 25 procent. Met het initiatief voor de aanleg van een proefvak geven Dura Vermeer en gemeente Rotterdam samen invulling aan duurzaam bouwen. Het proefvak vormt het sluitstuk van het project Gordel- en Kanaalweg, de voltooiing van de ‘noordelijke randweg’ waarmee in september 2004 is gestart. De ‘noordelijke randweg’ omvat het gebied vanaf de Abraham van Stolkweg tot aan de Boezemlaan.Proefvak

Het proefvak, verdeeld in drie vakken, is 4245 m2 groot. In het RAW-bestek zijn de onder- en tussenlagen ingevuld door steenslagasfaltbeton. Vak één wordt aangelegd volgens het bestek. Bij vak twee en drie worden de onder- en tussenlagen vervangen door lage temperatuur asfalt. In vak twee wordt met Ecopave H de emissie gereduceerd (ongeveer 15 procent CO2) door een organische was aan het asfalt toe te voegen. In vak drie wordt Ecopave W, asfalt op basis van schuimbitumen, toegepast. Dit resulteert in aanzienlijk lagere emissies: circa 25 procent CO2. Aan de deklagen verandert niets, hiervoor wordt steenmastiekasfalt en het door Dura Vermeer ontwikkelde Micropave gebruikt.Rotterdam Climate Initiative

Slaagt de proef dan kijkt de gemeente of het lage temperatuur asfalt op meerdere plaatsen in Rotterdam kan worden aangelegd. Daarmee draagt de gemeente een steentje bij aan de klimaatdoelstelling van het Rotterdam Climate Initiative (RCI) om de CO2 uitstoot in 2025 te verminderen.

Bron: Dura Vermeer

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel