Nieuws

Jaarlijkse OVL-monitor gaat van start

Ook in 2019 wordt een grootscheeps onderzoek gedaan naar de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen in de openbare verlichting.

Zowel voor overheden als voor marktpartijen is een speciale vragenlijst opgesteld. De vragen gaan over feiten en getallen, maar u kunt ook uw persoonlijke mening ventileren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 30 minuten. 

 

De OVL-monitor is een initiatief van OVLNL/IGOV en biedt een schat aan informatie. Deze is bruikbaar voor het uitzetten van beleid, strategieën en programma’s. En geeft inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkelingen, en de factoren die hierbij een rol spelen. De resultaten van de OVL-monitor worden ook dit jaar gebundeld in een prettig leesbaar rapport met veel grafieken en infographics.

 

Doe mee aan de OVL-monitor voor overheden

 

Doe mee aan de OVL-monitor voor marktpartijen

Deel dit artikel