Nieuws

Groeiend Haarlem zet in op meer groen

Haarlem zet in meer groen en bereikbaarheid. Dat staat in de nieuwe visie ‘Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar’ die het college onlangs heeft vastgesteld. De visie is volgens de gemeente hard nodig, omdat Haarlem groeit en steeds meer eisen stelt aan de inrichting van de openbare ruimte.

De ambitie is een leefbare en aantrekkelijk stad, daarvoor moet de bereikbaarheid goed worden georganiseerd. De visie bevat dan ook voorstellen op het gebied van bereikbaarheid. Zo wordt het doorgaande verkeer gebundeld op een ring. Op die manier worden de wegen rond de binnenstad rustiger, met meer groen en bomen, en geschikt voor fietsers. 

Sleutelprojecten

Verder bevat de visie themakaarten waarop de gewenste structuur voor bijvoorbeeld groen, ecologie en recreatie is geïllustreerd. Ook staan in de visie impressies van een aantal sleutelprojecten waarin de verschillende uitgangspunten van de visie samenkomen. De definitieve inrichting van deze plekken ligt nog niet vast.


Het college is trots dat deze visie er nu ligt. Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “De structuurvisie bereidt Haarlem voor op de toekomst. Het college heeft gekozen, op plekken waar dat kan, voor een prioritering van verkeersdeelnemers: eerst de voetganger, dan de fietser, vervolgens het OV en tot slot de auto. Daarnaast zijn er ook keuzes gemaakt voor ruimte voor stadsnatuur, het versterken van het openbaar vervoer en klimaatadaptie.” 

Stip op horizon

Wethouder Jeroen van Spijk vindt het goed dat er nu een stip op de horizon is. “Als we het daar over eens zijn kunnen we samen met onze regionale partners richting het Rijk optrekken om onze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Er is veel onderzoek verricht, en veel gesproken met partijen in de stad, dat heeft de visie tot een heel degelijk stuk gemaakt.”

Deel dit artikel