Nieuws

Ontwerp Marktplein Hengelo vastgesteld na unieke co-creatie

Er is een definitief ontwerp vastgesteld voor het Marktplein in Hengelo. In het ontwerp zijn aspecten van de geschiedenis van Hengelo terug te vinden. Daarnaast moet het plein een groene oase worden. Het ontwerp is bepaald na een intensieve co-creatie tussen de inwoners en de gemeente.

In het ontwerp zijn verschillende aspecten van de geschiedenis van Hengelo terug te vinden; de metaalindustrie, de beken en brinken en de wederopbouw. Het vernieuwde marktplein wordt een groen ‘doe plein’ met een podium. "Het wordt omlijst door een carrémarkt en heeft ook een stoer karakter door de verwijzing naar de metaalindustrie. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, spelen en sporten, met terrassen en een rooftop om uit te kijken over het plein", zo klinkt het vanuit de gemeente.

Klimaatadaptatie

In het proces is veel aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie. Denk hierbij aan het voorkomen van een hitte-eiland in de stad door het toevoegen van bomen en beplanting, het vergroten van de biodiversiteit en het slim omgaan met water in perioden van extreme regenval en droogte. Het ontwerp speelt hierop in door een groot deel van de ruimte te ontstenen waardoor meer ruimte ontstaat voor gras, beplanting, regentuinen, halfverharding en open water. Het ontwerp voorziet in het fors meer aanplanten van nieuwe bomen dan nu aanwezig.

Ook duurzaamheid wordt niet uit het oog verloren. De huidige betonplaten van het marktplein worden hergebruikt, het hemelwater wordt afgekoppeld van het riool, er komt een regentuin waarin het hemelwater kan bezinken om vervolgens gefilterd afgevoerd te worden naar de vijver. 

Co-creatie

Op 20 november 2019 heeft de gemeenteraad bepaald dat het ontwerp voor het nieuwe marktplein via een co-creatie proces met inwoners en ondernemers tot stand moest komen. Alle Hengeloërs werd de mogelijkheid geboden om mee te kunnen praten, denken en doen. De afgelopen maanden hebben veel Hengeloërs hun dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld tijdens de droom-, maak- en ontwerpfase. In totaal hebben 3.450 inwoners en ondernemers meegedaan gedurende het hele co-creatieproces. 

Uniek proces

Wethouder Bas van Wakeren kijkt terug op een bijzonder en voor Hengelo uniek proces: "In een boeiend proces zijn wij samen met onze inwoners gekomen tot een breed gedragen plan. Ik vind het geweldig om mee te maken hoe intensief we hebben samengewerkt. Natuurlijk waren er veel verschillende meningen, en dat past ook bij het marktplein. Maar in de dialoog zag ik vooral veel betrokkenheid uit de stad. Ik ben erg trots op onze inwoners en op het ontwerp dat er nu, dankzij hen, ligt. In het coalitieprogramma is de herinrichting van het marktplein een belangrijk speerpunt en dat gaat lukken. Ik kan niet wachten tot de eerste schop in de grond gaat."

Deel dit artikel