Nieuws

Waterspeelelement laat centrum Vuren weer stralen

Het centrum van Vuren moest aantrekkelijk, zo vond gemeente West-Betuwe. De afgelopen maanden is onder meer het Dorpsplein flink onder handen genomen. Een van de onderdelen is een heus waterspeelelement, waarmee kinderen kunnen leren wat er gebeurt bij een dijkdoorbraak.

De gemeente wilde een betonnen element met een water-/speelfunctie in de openbare ruimte plaatsen. Het element kan deels met water gevuld worden. Het water wordt met behulp van een technische installatie naar het element gepompt. Het waterstroming in het element kan door middel van sluisjes beïnvloed worden. 


Co van Leeuwen, communicatieadviseur van gemeente West-Betuwe (waar Vuren onder valt), legt uit water het waterspeelelement precies inhoudt. "Het waterspeelelement heeft een ovale vorm en is een soort badkuip waarin de contouren van het dorp te herkennen zijn", aldus Van Leeuwen. Het waterspeelelement laat kinderen kennismaken met wat er gebeurt bij een dijkdoorbraak. "Ze kunnen spelen met de sluisjes in het element. Door de ene sluis open te gooien en de andere weer dicht, zal het water een andere kant uitstromen", vervolgt van Leeuwen.

Zo werkt het

De technische installatie zal worden voorzien van stroom om de pompen en systemen te voeden. Daarnaast is afhankelijk van de technische installatie welke voorzieningen nodig zijn voor het (op afstand) aansturen van het element of het leveren van het water om het betonnen element te vullen en de eventueel benodigde zuiveringsinstallatie. 


Door een ethernet-/internetaansluiting kan de status van de technische installatie op afstand uitgelezen of bijgestuurd worden. Er kan ook gekozen worden voor een 4G-aansluiting die dezelfde werking en hetzelfde doel heeft. In het geval dat leidingwater gebruikt wordt voor het vullen van het betonnen element, moet de installatie ook op het waternet moeten worden aangesloten. 


Doordat het betonnen element in de openbare ruimte staat en jonge mensen in contact kunnen komen met water, is het belangrijk om het water regelmatig te controleren en beheer op het element uit te voeren. De herinrichting van het centrum van Vuren wordt op 11 juli officieel voltooid. 

Deel dit artikel