Nieuws

Zuiverende werking substraten onderzocht

Bureau Tauw heeft in samenwerking met de gemeenten Oss, Sliedrecht, Rotterdam en Eindhoven de zuiverende werking van substraten in de praktijk onderzocht.

Zuiverende werking substraten onderzocht

Duurzaam terreinbeheer


Aanleiding van het onderzoek was de in 2010 door CROW opgestelde ‘Kaderrichtlijn Water-Duurzaam Terreinbeheer’. Deze kaderrichtlijn moest het bewustzijn van duurzaam terreinbeheer vergroten. Tauw heeft onderzoek gedaan door verschillende ontwerpen voor onkruidwerende en waterzuiverende verhardingen te testen. Het gaat daarbij om combinaties van aanlegwijze en gebruik van specifieke bouwmaterialen. De uitkomsten van de proef worden gedeeld met geïnteresseerde partijen om kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.


Proeflocaties


In vier verschillende gemeenten zijn proeflocaties aangelegd. Gedurende twee jaar zijn onkruidgroei en veeg- en onkruidbeheer op deze locaties gemonitord en vergeleken met de praktijk. Hierbij stond zuivering van vervuild afstromend regenwater centraal. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is geïnventariseerd en er is een inschatting gemaakt van emissies van zware metalen als gevolg van borstelen.
 

Tests


De overheid wil enerzijds minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken om de waterkwaliteit te verbeteren, en zoekt tegelijkertijd slimme manieren voor een onderhoudsarme openbare ruimte. Tauw was als 1 van 19 partners en 'werkpakketleider regenwaterzuivering' gevraagd om de effecten van chemisch onkruidbeheer op de ecologische en chemische waterkwaliteit te onderzoeken. De nieuwe methoden worden nu in meer dan twintig Nederlandse gemeenten getest. De bedoeling is om de meeste testopstellingen te blijven monitoren om lange termijn resultaten te verzamelen. De eerste resultaten zijn positief.

Meer informatie is te vinden in de Factsheet Onkruidwerende en waterzuiverende verhardingen.

 

 

 

Deel dit artikel