Nieuws

Publicatie brengt lichtambities voor stations in kaart

In de publicatie Nieuw Licht op Stations omschrijven NS Stations, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester hun ambities voor licht op stations. Om deze te bereiken is een nieuwe benadering en een andere manier van ontwerpen nodig. Van kijken naar wat een armatuur doet, naar kijken wat het licht doet.

Wanneer het verlichtingsontwerp integraal onderdeel gaat uitmaken van de opgave voor het station, valt er in het publieke domein nog veel winst te behalen, zo wordt in de publicatie gesteld. “Het is een andere manier van kijken, en dat is misschien wel de grootste innovatie in dit doorgaans door techniek gedreven vakgebied”, zegt Jos van den Hende van Bureau Spoor­bouwmeester. Tjebbe Ruskamp, van het programma ProRail Verlichting, voegt eraan toe: “Nu de verlichting op de stations aangepast wordt om deze optimaal toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook als je minder goed ziet, is dit de katalysator en motor van een nieuwe kijk op verlichting op stations.”

Toegankelijk

Het ministerie van IenW wil dat alle stations toegankelijk zijn voor iedereen. Zo verschenen er op de stations hellingbanen en liften, werden geleidelijnen en brailleplaatjes aangebracht, en werd de Europese regelgeving op het gebied van toegankelijkheid (TSI-PRM) ook maatgevend voor de verlichtingsnormen. “Als je slechtziend bent is licht niet een kwestie van mooi of lelijk”, aldus Ruskamp. “Het bepaalt of je nog in staat bent om zelfstandig te kunnen reizen met het openbaar vervoer.”

Onderscheiden

In de afgelopen jaren is er op verschillende plekke gewerkt met ‘Nieuw Licht op Stations’. Zo werd station Leeuwarden voorzien van nieuwe dynamische verlichting, kon op basis van de nieuwste technieken en inzichten een nieuwe combimast worden ontwikkeld en werden nieuwe stations ontworpen met een verlichtingsontwerp als integraal onderdeel van het plan. "Natuurlijk gaat het in verlichtingsprojecten ook nog steeds over armaturen en lampen en spelen verbruik en levensduur een grote rol, maar met de focus op wat licht doet voor de mensen en de ruimte willen we ons als spoorsector onderscheiden", zo besluit Van den Hende.

Lees hier meer over de publicatie

Deel dit artikel