Nieuws

Goed beheer verkleint problemen met Massaria

Een aantal jaren geleden kwam een ‘spraakmakende’ aantasting bij platanen in het nieuws: Massaria, veroorzaakt door de schimmelsoort Splanchnonema platani. Deze aantasting kan leiden tot snel optredend houtrot in de dikke takken, die daardoor breukgevaarlijk worden. Tegenwoordig is Massaria niet meer zozeer in het nieuws. Toch blijft de aantasting de nodige aandacht vragen.

Een belangrijk probleem bij Massaria is dat de dikke takken meestal aan de bovenzijde worden aangetast. Vanaf de grond is het daarom erg moeilijk om de aantastingsverschijnselen waar te nemen. Wel kunnen losse takken (takjes) op de grond of in de kroon een aanwijzing vormen dat de boom is aangetast, vooral als ze een koffiebruine verkleuring en een onregelmatig breukvlak laten zien.


Gezien de veiligheidsrisico’s is het van belang platanen regelmatig te (laten) controleren op symptomen van Massaria. Het afbreken van dikke takken kan immers tot ernstige schade leiden, zeker wanneer de bomen langs de openbare weg staan. Wij zijn van mening dat een ervaren controleur vaak aan de vitaliteit van de takken kan zien of er eventueel sprake is van (vatbaarheid voor) Massaria. Een inspectie op hoogte is dus niet direct aan de orde. Alleen wanneer er sterke aanwijzingen zijn voor een aantasting, kan een hoogwerker worden ingezet. Aangetaste (en minder vitale) takken kunnen dan meteen worden verwijderd.


Uit diverse inventarisaties is gebleken dat takken met een (sterk) verminderde vitaliteit het meest vatbaar zijn voor Massaria. Een tak kan bijvoorbeeld last hebben van schaduwdruk, waardoor de groei wordt belemmerd. Ook droogtestress kan een negatief effect hebben. Het helpt dus om maatregelen te treffen die de vitaliteit van de takken ten goede komen. Zo is het gunstig om (te) lange takken in te korten, terwijl ‘hol’ snoeien juist ongunstig is. Droogtestress kan worden verminderd door de groeiplaats te verbeteren.


Eigenlijk begint het voorkomen van problemen al bij de keuze van de plantplaats voor de boom. Als de kroon zich zal ontwikkelen in de schaduw van een gebouw of een buurboom, verhoogt dat de kans op Massaria. Het is dus belangrijk dat er voldoende bovengrondse groeiruimte – en dus voldoende licht – beschikbaar is. Een ruime onderlinge plantafstand draagt daaraan bij.


Duidelijk is dat optimale groeiomstandigheden en zorgvuldig beheer veel problemen met Massaria kunnen voorkomen.

Deel dit artikel