Nieuws

Dynamisch verlichten aan de hand van actuele verkeersdata

De gemeente Assen start samen met Sustainder en Flitsmeister een pilot waarbij de slimme straatverlichting wordt geoptimaliseerd op basis van actuele verkeersdata. Doel is om met dynamische verlichting naar behoefte de verkeersdoorstroming te verbeteren, de verkeersveiligheid te bevorderen en energie te besparen.

Onder meer op een traject op de Europaweg-Zuid, een drukke verkeersader in Assen, wordt verkeersdata van Flitsmeister-gebruikers gebruikt om voor de pilot. Langs de weg staan sinds 2018 280 slimme armaturen van Sustainder.

Verantwoordelijk wethouder Mirjam Pauwels is blij het met slimme systeem. "De afgelopen jaren hebben wij ons areaal openbare verlichting voorzien van ledarmaturen. Sustainder heeft als regionale partij de armaturen geleverd waar we nu deze innovatieve pilot mee gaan doen. Met de pilot hopen we een bijdrage aan de verkeersveiligheid van onze inwoners te leveren en onze openbare verlichting nog verder te verduurzamen. We stellen ons areaal daarom graag voor deze pilot beschikbaar” aldus Pauwels.

Besparing

Op de Europaweg-Zuid wordt het licht gedimd of versterkt op de momenten dat het nodig is. Dat betekent meer licht als het druk is en minder licht als het rustig is. Ook kan er extra verlicht worden bij een stilstaande auto of bij spoedritten van een ambulance. Deze toepassingen verhogen de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij een incident én van mensen die te maken krijgen met een ambulance in het verkeer. De huidige dimschema’s worden op basis van de verkeersdata verder geoptimaliseerd. Uit een eerste analyse van verkeersgegevens op dit traject blijkt dat een aanpassing van het bestaande dimschema, afgestemd op de gemiddelde verkeersdrukte, tot een besparing leidt van gemiddeld 25 procent op het energieverbruik en de CO2-uitstoot.Deel dit artikel